jueves, 19 de agosto de 2010

Francesc Puigserver i de Rentierre (Palma 1870-1932)

Polític, batle de Palma i voluntari de Creu Roja.

Fill d’Ignasi Puigserver Santandreu (+ 16-IV-1906), va ser el major de cinc germans. Va obtenir (1913) la rehabilitació del títol de baró de Pinopar, concedit (1709) per l’arxiduc pretendent Carles d’Àustria a favor de Pere Descatlar i Net. Casat (1911) amb Magdalena Ripoll Herreros, no varen tenir descendència, cosa per la qual el succeí en el títol el seu germà Ignasi.

Com a militant del partit lliberal (grup weylerista) va ser regidor, tinent de batle (1929) i batle (1916-17) de Palma. Essent batle, va prohibir (1916) la venda a la Fira del Ram de llibres de religió no catòlica.

Fou soci (1925-32) de Creu Roja a les Balears i féu part de la seva Junta directiva (1927-31) en el temps de la presidència (1924-32) de Pere de Montaner i Gual, comte de Peralada.

Morí, als 62 anys, el 13 de juliol de 1932. Un carrer de Palma duu el seu nom.