miércoles, 8 de mayo de 2013

Hilari Fuster i Fuster (Palma, 9 de setembre de 1870 – Barcelona, 4 de juny de 1925)

Hilari Fuster i Fuster, propietari, empresari agrícola i afeccionat a les arts escèniques, als viatges i a la fotografia. Fill del comerciant i navilier Rafel-Ignasi Fuster Fortesa i de Maria-Josepa Fuster Fortesa, és el menor de nou germans. Rep el baptisme a la Seu (Palma) el mateix dia del naixement. Li posen el nom d’Hilari en record de l’alegria i les rialles amb què va ser acollida pels pares la nova del seu proper naixement. Als 11 anys resta orfe del pare (1882). En herència rep la propietat de la possessió de Biniatzar (Bunyola), una porció de 14 quarterades i 3 quartons de la possessió de s’Alqueria Blanca (Bunyola), una part de l’antiga finca de Son Nasi (Bunyola) i la meitat indivisa de la casa d’habitatges que el seu avi havia aixecat sobre dos solars de l’antic convent de Sant Domingo (Palma). Conra les finques agrícoles pel seu compte amb l’ajut d’un majoral.

Casat (1892) amb Magdalena Miró-Granada Moya, és pare de  nou fills: Josepa, Lluís, Vicenta, Assumpció, Rosari, Pere, Maria, Hilari i Magdalena. Persona equilibrada, conciliadora i de tarannà conservador, se distingeix per la seva bonhomia. És ordenat, pulcre i té els ulls blaus. Afeccionat a la fotografia, fa diversos reportatges del viatge d’Alfons XIII a Palma (1904), del viatge i de l’estada a Mallorca d’Eduard, príncep de Gal·les (futur Eduard VII del Regne Unit), i dels viatges que fa a Venècia, Paris, Roma i altres ciutats europees. Empra un sistema que transfereix i fixa les imatges sobre unes plaques de vidre que faciliten la superposició a la retina de dues imatges, tot creant una certa sensació de relleu. Col·lecciona peces de ceràmica i antiguitats. Disposa d’un cotxe de turisme de la marca francesa Dion-Boutton.

Afeccionat al teatre, trasllada la residència familiar a la casa assenyalada amb el número 51 del Passeig de Gràcia (Barcelona). A Barcelona viuen la seva germana Beatriu, el seu Germà Marià (pintor, aquarel·lista i polític) i els seus cosins Antoni Pinya i Maria Fuster. Manté gran amistat amb Orestes Mora, el pintor Antoni Fuster Fortesa, l’enginyer de camins Lluís Ribas de Casanova, etc. Conserva durant tota la vida el malnom “Polleta”, que passa a les seves filles, de joves conegudes a Palma com “ses Polletes”.