martes, 15 de enero de 2013

Grup Tramuntana (Mallorca, 1975-1977)

Es constitueix el 1975 a Palma com a marc de trobada i diàleg de tots els partits polítics democràtics actius aleshores en la clandestinitat, inclòs el Partit Comunista. Convoca la primera reunió i hi intervé com a coordinador l’industrial Ramon Esteban Fabra.

La primera reunió té lloc a les instal·lacions de Can Tàpera, cedides per Caixa de les Balears “Sa Nostra”. Hi participen Fèlix Pons Irazazàbal, Francesc Albertí Palau, Francesc Garí Mir, Josep Melià Pericàs, Antoni Alemany Descatllar, Emili Alonso Sarmiento, Antoni Tarabini-Castellani Cabot, Celestí Alomar Mateu, Francisca Bosch Bauzà, Ferran Porto Vila, Lluís Matas, Carlos Usúa Garcia, Miquel Rosselló del Rosal i Pere Joan Morey Ballester. Hi ha representants del PSOE, PSP, PCE, PSI, nacionalistes, centristes, conservadors i el president de la patronal. Des del punt de vista de les professions, cal dir que hi son presents advocats, enginyers, periodistes, sociòlegs, funcionaris públics, delegats ministerials, administratius, líders patronals, etc.

Passat algun temps, el grup decideix convertir-se en una plataforma de diàleg i opinió. Publica articles d’opinió a “Diario de Mallorca” sobre temes que afecten la societat, l’economia i la cultura de les illes. El primer article que es publica amb la signatura de Tramuntana es refereix al dèficit de les inversions públiques de l’Estat a les Balears i, de manera particular, a Mallorca. Serveix d’esborrany per al debat i de base de l’article posterior un escrit que Antoni Alemany havia comanat amb destinació a aquest fi a l’economista Miquel Alenyà Fuster. La redacció final, amb porques esmenes, corre a càrrec d’Antoni Alemany.

El grup es dissol entre març i abril de 1977.