martes, 8 de enero de 2013

Antoni Torrandell Jaume (Inca, Mallorca, 17 de juliol de 1881 – Palma, 15 de gener de 1963)

Músic i compositor. Fill d'un músic que fa classes de piano i solfeig i és l’organista de la parròquia de Santa Maria la Major, d’Inca, viu de petit la música de prop. Comença a estudiar música amb el pare per passar després a Palma, on estudia amb Josep Balaguer i Bartomeu Torres. Continua a Madrid amb Josep Tragó i Pere Fontanilla. Acaba els estudis al Conservatori de Madrid (1900) amb el primer premi de piano.

Als 24 anys marxa a París per ampliar estudis amb Ricard Vinyes i Charles Tournemir. Allà ofereix concerts i no deixa de composar. En esclatar la Gran Guerra (1914-18) torna a Mallorca per dedicar-se a la composició, mentre es guanya la vida fent concerts. El 1918 se’n torna a Paris i hi resideix ininterrompudament fins al 1932. Al final d’aquest any torna a Mallorca per tenir cura del seu pare, que havia restat vidu. Continua composant, impartint el seu mestratge i actuant en concerts. Mor a Palma el 1963 als 81 anys d’edat.

Al llarg de la vida composa més de cent obres, entre les quals destaquen “Rèquiem”, “Missa pro Pace”, “Simfonia núm. 1”, “Pollença”, etc. A París també fa, sota pseudònim, composicions de música lleugera a petició de l’editorial que publica la seva obra major.

Hi ha diversos enregistraments amb obres seves. Un carrer d’Inca porta el seu nom i també el duu el passatge de Palma que uneix el carrer dels Oms amb la plaça del bisbe Berenguer de Palou. La “V Nit Bielenca”, de Búger, oferí el 1995 el concert titulat “Homenatge al compositor Antoni Torrandell”. La Camerata Sa Nostra, de l’Obra Social de Caixa de les Balears “Sa Nostra”, inclogué en el seu repertori composicions de l’autor i li dedicà (2003) a l’auditori del Centre de Cultura de Palma un concert d’homenatge amb motiu del 40è aniversari del seu traspàs, que comptà amb l’assistència del seu fill, Bernat Torrandell. El gener del 2013 es compleix el 50 aniversari del seu traspàs, que es commemora amb diversos actes públics. Aquest escrit s’ha escrit amb el desig de retre un petit homenatge a la seva memòria amb motiu del citat aniversari.Bibliografía

Joan PARETS I SERRA et al, “Compositors de les Illes Balears”, El Gall editor i Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, Palma 2000

Pere ESTELRICH I MASSUTÍ et al. “Antoni Torrandell”, dins “Tres Músics Mallorquins”, Barcelona 1985

Ana LARGO, "Bernat Torrandell actualiza la obra de su padre en el 50 aniversario de su muerte", Última Hora, 13-I-2013, Palma

Antoni ALORDA, "50 anys sense Torrandell", Última Hora, 11-II-2013, Palma

GEM, 17, 224-225

WIKIPEDIA, “Antonio Torrandell”

Baltasar Company Garí (Palma, 10 de gener de 1910 – 24 d’agost de 1991)

Xofer, maquinista naval, patró de pesca i soci de Creu Roja.

Fill de Joan Company i Rosa Garí, fa el servei militar al Nord d’Àfrica. De retorn a Mallorca, durant els anys de la Guerra Civil fa de xofer del cotxe ambulància de l’oficina de Creu Roja a Palma. Posteriorment treballa com a maquinista naval, com a conserge de les instal·lacions de la pista de patins de la plaça bisbe Berenguer de Palou, de Palma, i finalment com a patró major de la Confraria de Pescadors, de Palma (1979).

A hores de lleure, s’agrada de fer sabó de pastilla, fluix, negre i blanc. Té una habilitat especial per llevar fics. Llueix un esperit altruista i generós, que dedica sobretot a les persones grans. Mai deixa d’escoltar ningú i tracta sempre de comprendre els altres, la qual cosa li permet de comptar amb l’amistat i el respecte de molts.

Casat, és pare d’una filla, Rosa Company Pisà. En reconeixement dels seus mèrits com a xofer de Creu Roja durant els anys de la Guerra Civil, rep la medalla de la Campanya (1939). Fa part de l’equip format per l’oficial abanderat Antoni Fortesa Pinya, el segon xofer Joan Sans Garau, el caporal Alfons Bonnin Vicens i diversos camillers. Compta amb el suport de les monges franciscanes del dispensari de Creu Roja, ubicat a la cruïlla de l’Avinguda del Comte de Sallent amb el carrer 31 de desembre (Palma), sobretot amb el de sor Maria, alta, grossa i vermella com un clavell, que sovint té cura de la filla, quan el pare és de servei amb l’ambulància.