sábado, 30 de marzo de 2013

Rectors i rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB)

1. Antoni Roig Muntaner (president de la Comissió gestora) (1979-1981)
2. Antoni Ribera Blancafort (1981-1982)
3. Nadal Batle Nicolau (1982-1995)
4. Llorenç Huguet Rotger (1995-2003)
5. Avel·lí Blasco Esteve (2003-2007)
6. Montserrat Casas Ametller (2007-2013)
7. Llorenç Huguet Rotger (2013-act.) (segon mandat)