domingo, 10 de febrero de 2013

Miquel Llabrés Grimalt (exposicions individuals, compartides i col·lectives)


1948            Sala de Sa Nostra o de “la Caixa”, Manacor (1)
                    VII Saló de tardor, Cercle de Belles Arts
                    Palma (col·lectiva)

1949           Sala de “la Caixa”, Muro
                   Sala de “la Caixa”, Manacor

1950           Agrupació Artística, Manacor
                   Galeries Quint, V Exposició del comprador, 
                   Palma (col·lectiva)
                   IX Saló de tardor, Cercle de Belles Arts
                   Palma (col·lectiva)

1951          Cercle de Belles Arts, Palma
                  Sala de “la Caixa”, Manacor
                  Agrupació Artística, Manacor
                  X Saló de tardor, Cercle de Belles Arts
                  Palma (col·lectiva)

1952          Saló de primavera, Galerias Quint, Palma (col·lectiva)

1953          Cercle de Belles Arts, Palma
                  Agrupació Artística , Manacor
                  II Saló d’Estiu, Agrupació Artística, Manacor (col·lectiva)
                  Galeries Quint, Palma (col·lectiva)
                  Exposició Nacional de Belles Arts, Alacant (col·lectiva)
                  XII Saló de tardor, Cercle de Belles Arts
                  Palma (col·lectiva)

1954          Club Comodín, Barcelona
                  Galerias Mora, Sóller
                  Galerias Quint, Palma
                  Agrupación Artística, Manacor
                  XIII Saló de tardor, Cercle de Belles Arts
                  Palma (col·lectiva)

1955         Sala d’Art Argos, Barcelona
                 Galerias Quint, IX Exposició del comprador, 
                 Palma (col·lectiva)
                 Agrupació Artística, Manacor
                 XIV Saló de tardor, Cercle de Belles Arts
                 Palma (col·lectiva)

1956         Cercle de Belles Arts, Palma
                 Exposición Nacional de Belles Arts, Granada

1957         Cercle de Belles Arts, Palma
                 Sala de “la Caixa”, Santanyí
                 Cercle de Belles Arts, Palma
                 XVI Saló de tardor, Cercle de Belles Arts
                 Palma (col·lectiva)
                 Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid (col·lectiva)
                 Premi Juníper Serra, Petra (col·lectiva)

1958        Sala de “la Caixa”, Felanitx
                Cercle de Belles Arts, Palma
                XII Aniversari, Galerias Quint, Palma (col·lectiva)
                XVII Saló de tardor, Cercle de Belles Arts
                Palma (col·lectiva)

1959        Galerie l’Ami des Lettres, Bordeus
                Casino La Unión, Sóller
                Cercle de Belles Arts, Palma
                Saló de l’Atelier, Bordeus (col·lectiva)
                XVIII Saló de tardor, Cercle de Belles Arts
                Palma (col·lectiva)

1960        Cercle de Belles Arts, Palma
                XIX Saló de tardor, Cercle de Belles Arts
                Palma (col·lectiva)

1961        Galerie l’Ami des Lettres, Bordeus
                Cercle de Belles Arts, Palma
                Exposició “Art Religiós Modern”, Felanitx (col·lectiva)
                XX Saló de tardor, Cercle de Belles Arts
                Palma (col·lectiva)

1962       Cercle de Belles Arts, Palma

1963       Cercle de Belles Arts, Palma
               XXII Saló de tardor, Cercle de Belles Arts
               Palma (col·lectiva)

1964      Grifé & Escoda, Palma
              Sala de “la Caixa”, Llucmajor
              Sala d’exposicioins de Sa Nostra, Felanitx
              Cercle de Belles Arts, Palma
              Galeria Dera, Palma (col·lectiva)
              Certamen Nacional de Pintura de Paisatge i Costums de
              les Balears (col·lectiva)

1965      Salón Cano, Madrid
              Cercle de Belles Arts, Palma

1966       XXXVII Salón de otoño, Madrid (col·lectiva)

1967       Cercle de Belles Arts, Palma
               Don Quixote Art Gallery, Londres
               Salón Cano, Madrid

1968       Exposició “Llabrés-Fornés”, Cercle de Belles Arts,
               València (compartida)
               Don Quixote Art Gallery, Londres (col·lectiva)
               VII Certamen Internacional de Pintura de l’Ajuntament 
               de Pollença

1969       Sala de “la Caixa”, Felanitx
               Casal Balaguer, Cercle de Belles Arts, Palma
               XXVIII Saló de tardor, Cercle de Belles Arts
               Palma (col·lectiva)

1970       Sala de conferències de l’Ajuntament de Manacor
               Manacor
               Sala de “la Caixa”, Llucmajor

1971       Salón Cano, Madrid
               Exposición Llabrés-Picó, Círculo Mercantil e Industrial,
               Sevilla (compartida)

1972       XI Saló de primavera, Ateneu de Maó

1973      Caixa de Pensions “la Caixa”, Felanitx
              Sala Nonell, Barcelona
              Salón Cano, Madrid
              Sala Municipal, Manacor

1974      Sala de “la Caixa”, Felanitx

1975       Salón Cano, Madrid
               Es Cau, Manacor

1977       Salón Cano, Madrid

1978       Galeria Bearn, Palma

1982       Galeria Bearn (col·lectiva)

1983       III Bienal Iberoamericana, Mèxic


Nota:

(1) Mentre Miquel Pons Bonet estableix que M. Llabrés fa la primera exposició als locals de Caixa de les Balears “Sa Nostra” (Manacor), Joana M. Palou diu que la fa als locals de “la Caixa” (Manacor).Breu història del cavall


El cavall és un mamífer de la família dels èquids, de gran envergadura, que pesa normalment entre 600 i 1.000 kg, segons la raça, i té una alçada de entre 1,5 i 1,8 m. Viu aproximadament entre 25 i 30 anys, llevades excepcions, i la seva gestació és d’11 mesos. La femella es diu egua, el cavall jove es diu poltre, i l’egua jove poltra o potranca.

Present inicialment en el nord d’Amèrica fa entre 55 i 45 milions d’anys, ha evolucionat, fent-se més gran i adquirint l’envergadura actual. Inicialment, el cavall tenia les dimensions que té ara un ca. Les potes del davant acabaven amb 4 ungles i amb 3 les potes del darrera. Actualment té una peülla a cada pota. No es coneixen les causes per les quals el cavall s'extingeix a Amèrica.

Els éssers humans domestiquen el cavall vers el 3.700 aC. a la zona del Kazajistan, d’on passa als àrabs. La domesticació s’estén a partir del 2500 aC. El 2000 aC el cavall domesticat abunda a Europa i Àsia. Els ases, més petits i més resistents que els cavalls, són domesticats vers el 3000 aC i s’estenen per tot el món. El camells, originaris dels deserts d’Àsia, varen ser domesticats vers el 2000 aC, en una època posterior a la domesticació dels cavalls i els ases.

En la construcció de la Gran Piràmide o Piràmide de Keops, també dita de Giza, no intervenen ni cavalls, ni bous, ni camells, ni ases. Tot el treball corre a càrrec d’uns 20.000 treballadors ocupats ininterrompudament durant uns 20 anys. Herodot parla de 100.000 treballadors, però estudis recents situen la xifra en el nivell abans indicat.

El cavall ha estat molt útil al llarg del temps com a instrument de treball mitjançant la seva associació amb el molí de sang, l’arada, el carro, la cavalcadura, etc. Ha estat també molt útil en la guerra. Durant molts d’anys la potència militar d’un país s’ha mesurat en funció del número de cavalls disponibles per a les operacions militars. Substituïts en gran part per màquines, actualment encara són útils a l’exèrcit en algunes operacions de guerra i al món civil en tasques pròpies dels temps de pau. La població actual (2007) de cavalls al món suma un total aproximat de 58 milions de caps. El país amb més cavalls és la Xina, que en té entre 8 i 9 milions.

Entre els cavalls reals i imaginaris més famosos de la història es poden citar Babieca (El Cid), Rocinante (El Quixot), Bucèfal (Alexandre Magne), Incitatus (Calígula), Marengo (Napoleó), Palomo (Simó Bolívar), Janto (Aquiles), Génitor (Juli César), etc.