domingo, 22 de agosto de 2010

Marià Aguiló Cortès (Palma 1852-1924)

Metge, polític i voluntari de Creu Roja.

Fill de Francesc de Sales Aguiló Fortesa (+ 1877) i d’Anna Cortès Fortesa, va ser el segon de set germans. Estudià el batxillerat a l’Institut Balear, de Palma (1862-69) i féu la carrera de medicina a la Universitat de Barcelona, on es llicencià (1876). Exercí com a metge de la Inclusa i tingué la consulta privada al carrer de Sant Bartomeu (Palma).

Va ser vicepresident (1903-05) i president (1911-13) del Col•legi de Metges. Fou, successivament, bibliotecari, tresorer, comptador i administrador de la “Revista Balear de Ciències Mèdiques”.

Militant del partit lliberal, va ser elegit regidor de l’Ajuntament de Palma (1894-97) i membre de la Junta de govern del partit a les Balears.

Mantingué una llarga relació amb Creu Roja, de la qual va ser soci i voluntari. El 1892 l’Assemblea Suprema el nomenà delegat provincial, càrrec al qual renuncià per raons personals. Presidí (1901) la comissió de quatre metges encarregada d’informar el projecte de creació d’un dispensari d’urgències a Palma. Durant 15 anys consecutius (1902-17) va ser membre de la Junta directiva provincial, per passar tot seguit a ser-ne vicepresident (1917-24) fins a la seva defunció. Casat (1887) amb Maria Francisca Pinya Aguiló, varen tenir dos fills, Francesc de Sales i Eugeni. El primer i un fill seu, Marià Aguiló Mercader, llicenciats en medicina, varen prestar serveis al dispensari i a l’Hospital de l’entitat.