lunes, 21 de abril de 2014

Joan Ignasi Valentí Marroig (Palma, 1901 - 1936)

Psiquiatre. Estudia el batxillerat a l'Institut Balear amb la promoció que es titula el 1918. A la Universitat de Barcelona es llicencia en ciències naturals (1922) i en medicina (1925) i s'hi doctora en medicina (1926). El 1930 fa estudis de psiquiatria a Paris. Munta a Palma una consulta privada, on atén una clientela nombrosa. Treballa a la Clínica Mental i és inspector municipal de sanitat de Palma. Entre 1928 i 1930 és professor interí de ciències naturals de l'Institut de Segona Ensenyança de Palma. El 1936 signa el manifest Resposta dels mallorquins al missatge dels catalans. És membre de l'Associació per la Cultura de Mallorca. Publica treballs de la seva especialitat i articles a la premsa. A títol pòstum és nomenat magister de la Maioricensis Schola Lullística.

Marià Aguiló Fuster (Palma, 16 de maig de 1825 - Barcelona, 6 de juny de 1897)

Poeta i bibliòfil. Estudia el batxillerat a l'Institut Balear i cursa la carrera de dret a Barcelona, que no acaba. El 1849 ingressa en el cos d'arxivers i bibliotecaris i arriba a ser director de la biblioteca universitària de Barcelona i de la biblioteca de la Universitat de València. Publica l'obra Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1760. El 1925 es publiquen les seves Poesías Completas. Escriu un diccionari català en 8 toms, que publica l'Institut d'Estudis Catalans. És membre numerari de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, la Real Academia de la Historia i de la Societat Arqueològica Lulliana.

Antoni Maria Peña Gelabert (Palma, 1863 - 1948)

Escriptor. Fill de Pere d'Alcàntara Peña Nicolau, és professor auxiliar de l'Institut Balear. Recull tradicions i cants populars per encàrrec de l'arxiduc Lluís Salvador, amb qui col·labora en altres tasques de recerca. Té una entrada a la GEC i una altra a la GEM.

Sebastià Trias Mercant (Valldemossa, 6 de febrer de 1933 - 1 de jny de 2008)

Antropòleg, lul·lista i professor. Estudia el setè curs del batxillerat a l'Institut Ramon Llull de Palma amb la promoció que es titula el 1952. Es llicencia en filosofia a la Universitat de Barcelona i s'hi doctora (1971). És professor d'antropologia a la Universitat de Barcelona (1971-1975) i de la UNED. Guanya una càtedra de filosofia d'institut (1975) i ocupa la de l'IES Ramon Llull entre el 1982 i el 1998. És el setè catedràtic d'aquesta assignatura del centre. És membre de la Maioricensis Schola Lullística, de la que és secretari (1978-1987) i rector (1987-1993). Ha publicat nombroses obres com El pensamiento y la palabra (1993) i Història del pensament a Mallorca I i II (1985 i 1995). Ha estat col·laborador de la GEM. Una plaça de Valldemossa duu el seu nom.