domingo, 19 de septiembre de 2010

Francesc de Sales Aguiló Pinya (Palma 1888-1965 c.)

Metge i voluntari de Creu Roja.

Fill del metge Marià Aguiló Cortès (1852-1924) i Francisca Pinya Aguiló, estudià el batxillerat (1897-1904) a Palma i féu la carrera de medicina i cirurgia a la Universitat de Barcelona, on es llicencià (1911). El pintor Antoni Fuster Fortesa li féu (1893) un retrat a l’oli sobre tela (47x33 cm.).

Col·laborador de Creu Roja (1912-36), prestà serveis al dispensari i consultori que l’entitat tenia a La Rambla. Ha estat un dels metges més actius i de trajectòria més perllongada (24 anys) com a voluntari de Creu Roja. Es conta que el seu company Gaspar Reynés sovint li havia de donar una mà en la feina del dispensari a causa de la lentitud amb la qual atenia les ferides i els traumatismes com a conseqüència dels problemes de visió que l’afectaven. Va rebre (1920) la medalla de plata de Creu Roja en prova de reconeixement i agraïment pels serveis prestats en el dispensari de l’entitat a persones sense recursos. A més, com a voluntari de l’entitat, va fer part (1935-36) de la Junta directiva de la Comissió provincial de les Balears. Tingué (1928) la consulta professional al carrer Vicenç Mut, núm. 8, de Palma.

El 1930 s’adherí al Centre Autonomista. Conservador i catòlic, el 1932 participà amb altres metges en la creació de l’Associació dels sants metges Cosme i Damià, germandat confessional de caràcter mèdic i farmacèutic, que tingué la seu al carrer de l’Almudaina, de Palma, i de la qual va ser president. Els seus pares eren propietaris de Son Serra (Bunyola) i Vila Pinya (Son Serra, Palma).

Va mantenir gran amistat amb els metges Gaspar Reynés Font (Palma 1884–1964) i Miquel Sureda i Blanes (Artà 1885 – Palma 1957). Signà (1939) el document “Resposta dels Mallorquins al Missatge del Catalans”. Després del cop d’estat, va signar el document col·lectiu del 17-IX-1936. Casat amb Glòria Mercader Ubierna, varen ser pares de Francisca i Marià. El seu fill, Marià Aguiló Mercader, prestà serveis d’urgències a l’Hospital de Creu Roja. Sa filla Francisca es va casar amb Bartomeu Tous.