miércoles, 5 de enero de 2011

Comissió de Creu Roja de la Mar a Portocristo (1979)

Ramon Servera Amer, president

Gesina Elisabeth Mertens, vicepresidenta

Sebastià Perelló Bonet, tresorer
Joan Bonet, secretari
Bartomeu Rosselló Ramonell, metge

Marc Caldentey, vocal
Bernat Galmès, vocal
Joan Brunet, vocal
Gabriel Gomila Servera, vocal
Gabriel Gibanell Perelló, vocal


Nota: la sessió constitutiva va tenir lloc el 6-VI-1979
a l’Hotel Perelló, de Portocristo (Manacor, Mallorca, Illes Balears)