jueves, 25 de marzo de 2010

Josep Alenyà Ribas (Palma 1895-1920)

Professor, promotor de l’escoltisme i prevere.

Fill de Miquel Alenyà Ginard i d’Isabel Ribas Sampol, nasqué a Palma el 24-I-1895. El setembre del 1904, als 9 anys, inicià els estudis eclesiàstics al Seminari Conciliar de Sant Pere, de la diòcesi de Mallorca. Va ser (1914-17) patge del Bisbe de Mallorca. Ordenat de subdiaca el 6-VIII-1916 i de diaca el 24-III-1917, rebé l’ordenació sacerdotal el 22-IX-1917, als 22 anys d’edat. Digué missa nova el 29-IX-1917 a la parròquia de Santa Creu, de Palma.

Durant els 29 mesos que durà el seu ministeri, va ser professor d’ingrés del Seminari i consiliari dels Exploradors de Palma. Poc després va ser designat director regional, vocal del Consell Provincial i membre de la Comissió Executiva del Consell Provincial dels Explorador de les Balears.

Morí el 29-II-1920, als 25 anys, a causa d’una pneumònia que el va afectar després d’una excursió amb un grup d’exploradors de Palma que es va veure trasbalsada per una intensa pluja.