sábado, 6 de abril de 2013

Fundadors del Comitè Internacional de la Creu Roja (1863)


Henry Dunant, empresari (1828-1910)
Gustav Moynier, jurista (1826-1910)
Louis Appia, metge i cirurgià (1818-1898)
Théodor Maunoir, metge (1806-1869)
Guillaume Henri Dufour, general (1787-1875)