jueves, 21 de octubre de 2010

Damià Serra Sanjuan (Palma 1872 - 1953)

Tècnic en estadística, funcionari de l'INE i voluntari de Creu Roja.

Fa el batxillerat a Palma i per oposició ingressa en el cos de facultatius estadístics de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). És destinat a la delegació de l’Institut a les Balears i, més endavant, n’és nomenat delegat a les illes.

Arran de la dimissió com a president de Creu Roja de Josep Nouviles i de Villar, és proposat per la Junta directiva de la Comissió Provincial com a candidat a ocupar el càrrec. Nomenat president-delegat pel president nacional de Creu Roja, ocupa el càrrec durant sis anys (1918-24). Cessa en la presidència el novembre del 1924 quan és destinat a Madrid per ocupar un alt càrrec de l’INE. El 1928 és nomenat inspector general de l’INE. A petició pròpia, a principi del 1931 és destinat novament a la delegació de Palma, on treballa fins a la seva jubilació forçosa (1942). Va ser (1920-23) vicepresident del Consell Provincial dels Escoltes de Mallorca.

Quan torna a l’illa (1931), s’incorpora a la Junta directiva de la Comissió Provincial de Creu Roja i és nomenat president de la Comissió de Socors i Emergències. En proclamar-se la República, es manté en el càrrec fins que és nomenat i pren possessió el nou president-delegat. Entre l’abril de 1931 i l’octubre de 1932, s’encarrega de la representació oficial de l’entitat i de la gestió de l’activitat diària. Dimiteix després que Manel Cirer Arbona ha pres possessió de la presidència a finals del 1932.

Casat amb Maria Reus Oliver, tenen dos fills, Antoni i Damià. El primer ingressa per oposició en el cos tècnic de Correus i és destinat a l’Oficina de l’Administració principal de Palma. El segon ingressa en el cos facultatiu d’estadístics de l’INE i ocupa durant alguns anys el càrrec de delegat de l’INE a les Balears. El seu fill Antoni es casa (1932) amb Catalina Garau Serra i són pares d’una filla.

D’esperit lliberal i d’arrelades conviccions democràtiques, mor a Palma el 12 de gener de 1953, als 80 anys.