miércoles, 4 de septiembre de 2013

Joan Medinas (Palma, 1811 – 1885 ca.)

Pintor i calafat. Membre d’una família de mariners i comerciants del raval de Santa Creu, de Palma, s’especialitza en quadres a l’oli de vaixells de la marina mercant mallorquina.

Les seves obres són fetes amb un llenguatge realista, pulcre, minuciós i detallista, que revela un coneixement profund de les arts de la mar. Són obres seves les teles Beatriu (1856), Mariano (1856), Josepa (1856), Nuestra Señora de la Soledad (1857), Marieta (1957), Numancia (1858), Belisario (1870), entre d’altres.

Hi ha obra seva a algunes col·leccions dels hereus de Bartomeu March Servera. Obres seves feren part del Museu Marítim de Mallorca i de l’antiga col·lecció de quadres de vaixells de Bartomeu Planas Rosselló, que el 1962 passa a Bartomeu March Servera. 70 obres d’aquesta col·lecció es varen vendre a través de la casa de subhastes Christie’s, de Londres, el juny de 2003.

Pinta una mar lleugerament arrissada per la brisa que omple les veles. El color de la mar és bàsicament el verd. Les ones, d’escassa envergadura, reflecteixen la presència d’una brisa intensa que crea un moviment de mar superficial i d’ones joves. Les composicions presenten una coherència inflexible entre la direcció del vent, el moviment de les ones, la posició de les veles i la volada de les banderoles i de la bandera de la marina espanyola (5 franges). Habitualment signa les obres que fa i les data amb indicació de l’any de realització.Bibliografía

GEM, 16, 333.

CATÀLEG-1986, “La Inquisició a les Illes Balears”, Govern Balear, sa Llonja, juliol 1986, núm. 177, Palma, 1986.

Joan LLABRÉS BERNAL, “Notícias y relaciones históricas ….”, t. 3, pàg. 864 i altres, Palma 19


Ramon Pou Vidal (Palma, 1857 ca. – 1927 ca.)

Pintor i mariner mercant. Pinta nombrosos quadres a l’oli, a l’aquarel·la i amb tècniques mixtes (llapis, ploma, tinta i aquarel·la), de vaixells mercants de la matrícula de Palma. És nebot del també pintor de quadres de vaixells Francesc Vidal i Vidal. Té l’estudi al carrer dels Guixaires, de Palma, on conservava una col·lecció relativament àmplia d’obres seves. Treballa en el marc d’un marcat realisme i utilitza un llenguatge descriptiu, detallista i minuciós.

The Spanish brigantine Catalina at sea
Ramon Pou Vidal, El bergantí Catalina, llapis, ploma, tinta i
                    aquarel·la s/ paper, 1880 ca.

Entre les seves obres destaquen Els velers Paco i Catalina donant-se l’hora en alta mar (1880), La corbeta Palmira entrant al port de Betanzos empesa per una galerna (1883). Pinta, a més, el bergantí Catalina i els velers Trinitat (1884) i Hortènsia Costa. També signa (1888) un oli sobre taula, de petit format, del veler Trinitat. És autor dels dos exvots, un dedicat al Sant Crist de la Sang i l’altre a la Verge del Carme. Els dos són de gran format (247,5 x 107 cm) i actualment es conserven al Museu de Mallorca. Sembla que li correspon l’autoria de l’aquarel·la signada i datada del vapor Miramar (1908), de la companyia Isleña Marítima, que fa part de la col·lecció de pintura de la Caixa de les Balears ‘Sa Nostra.

Hi ha algunes aquarel·les signades amb R. Pou, que s’allunyen molt dels anys probables de vida del pintor. No sabem si les datacions d’algunes d’aquestes obres, referides a 1949, es deriven d’errors de lectura o bé si de la seva correcció se n’ha de deduir que hi va haver un segon Ramon Pou (fill, nebot, familiar...), que a la mort del primer va donar continuïtat a la seva feina. Corresponen a aquest grup els dos quadres del vaixell Villa de Sóller, que es representa ancorat al moll en una ocasió i ancorat prop de la costa en l’altra. Les dues obres feren part de les 70 peces de l’antiga col·lecció de Bartomeu Planas, que es varen vendre en subhasta a la casa Christie’s de Londres el juliol de 2003. Les dues obres, fetes possiblement alhora, reflecteixen una autoria comuna, diferent pel que fa a concepció i realització de les obres conegudes del pintor dels anys 80 del s XIX.Bibliografía

GEM, 14, 9-10

Gabriel LLOMPART i Bernat OLIVER, “Ramon Pou. L’exvot del Sant Crist de la Sang (1881) i l’exvot de la Verge del Carme” (1881), Museu de Mallorca, Palma, 2011.

Lluís RIPOLL i Rafel PERELLÓ, “Ramon Pou”, ‘Las Baleares y sus pintores’, pàg. 179, Palma, 1981.