sábado, 19 de enero de 2013

Antoni Buades Fiol (Palma, 21 de setembre de 1923 – 9 de juliol de 2000)


Empresari i polític. Fill de l’industrial Antoni Buades Ferrer, estudia a l’Escola de Comerç de Palma, on obté el títol de professor mercantil (1942). Tot seguit treballa com a director comercial i apoderat de l’empresa familiar Antoni Buades Ferrer (1943), també coneguda amb els noms d’Aixetaria Buades, Grifoneria Buades i Can Buades. Posteriorment, n’és gerent i director general (1966-1974). A més, és conseller i president de Comercial Antoni Buades Ferrer i de Comercial Instal·ladora Balear, empreses del grup familiar.

És vicepresident (1966-76) i president (1976-86) de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca. Alhora ocupa el càrrec de vicepresident de la Junta del Port de Palma (1974-86) i vicepresident del Foment de Turisme (1979-85). Entre 1979 i 1985 és vicepresident del Cercle Mallorquí. De 1965 a 1980 és vocal del Consell local de Banc Atlàntic a Palma. Afeccionat al golf, el 1976 funda i és el primer president de la Federació de Golf de les Balears (1976-85).

Militant del Partit Lliberal, el 1986 és elegit senador per Mallorca en les llistes de la Coalició Popular. El març de 1986 s’incorpora al Partit Popular. Fa part del grup fundador de l’Associació d’Industrials de Mallorca (ASIMA) i participa en els seus òrgans de govern. És vocal de consells d’administració i consells de direcció de diverses empreses que reclamen el suport dels seus coneixements, com ara Industrial Tèxtil Mediterrània, Industrial Brodadora, Brodats Mallorca, Hotelera Insular, etc.

Intel·ligent, de tarannà lliberal, bon conversador i gran coneixedor de la realitat econòmica de les illes, disposa de moltes relacions i d’una àmplia coneguda. Va ser la persona més coneguda de la família Buades gràcies al seu caràcter extravertit i sociable. Casat amb Mercedes Lallemand, és pare de 6 filles.

Coincideixo amb ell a les reunions del consell local del Banc Atlàntic a Palma, en el qual participo com a ponent de riscos i crèdits (1969-72). Els vocal són aleshores Armand Esteban Fabra, Ferran Salas Garau, Joan Moncadas Noguera, Rafel Alcover González i ell. Uns anys més tard coincidim de bell nou quan en nom de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca m’encarrega (1976) un estudi sobre els costos de l’autonomia, l’elaboració del qual segueix personalment amb força interès- L’encàrrec es produeix després d’una reunió a la seu de la Cambra en la qual participen Gabriel Barceló Oliver, Ferran Alzamora Carbonell, Rafel Alcover González i ell. El treball final és assumit per la Cambra de Comerç, publicat i distribuït entre els seus associats. A partir d’aleshores tenim contactes esporàdics, sempre cordials i afectuosos.


Bibliografia

GEM, 2, 259

GEM, 3, 11

DD.AA., "Qui és qui a Mallorca", Promomallorca, 97, Palma 1999

Antoni BUADES FIOL, "Recuerdos", Palma 1998