sábado, 12 de junio de 2010

Festa dels voluntaris (2010)

III Diada dels Voluntaris

Voluntaris i voluntàries de Creu Roja a les Balears,
amics i amigues, bon vespre a tots i a totes.

La festa d’avui, organitzada per vosaltres i feta per vosaltres, és una manifestació de l’entusiasme, l’esperit de servei, la disponibilitat i la identificació amb els ideals que inspiren l’acció humanitària de la Creu Roja a les Balears des de fa 137 anys.

La vostra presència constitueix una demostració brillant de la força que té Creu Roja a les Illes en aquests moments per contribuir a donar resposta, a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, als problemes humanitaris i de desempara que afecten moltes persones a causa d’una crisi econòmica complexa i llarga, que aquí es percep amb més força i virulència que a altres indrets.

Els voluntaris i voluntàries de Creu Roja estam acostumats a treballar en equip i prop de les persones. Però no tenim el costum, ni el temps necessari i suficient, per reunir-nos tots plegats, com ho feim avui. Una convocatòria com la que ens reuneix avui té l’avantatge de permetre que ens coneguem, que puguem veure que som molts, que ponguem constatar que ens mou la il•lusió de donar suport als que ho necessiten i que volem fer la nostra tasca de manera desinteressada i voluntària. Té l’avantatge que posa de manifest que els motius d’aquesta il•lusió comuna i compartida són diversos i que ens agrada que sigui així perquè no ens van bé ni els uniformismes ni els criteris únics.

Aquesta convocatòria serveix, a més, perquè puguem establir lligams, relacions, contactes i coneixences útils per a la realització de les nostres tasques, disperses en el territori i en la societat, perquè disperses estan en el territori i en la societat les necessitats humanitàries que demanen la nostra atenció.

En nom de tota l’organització vos agraesc la vostra presència, la resposta a la crida que ens ha fet la Comissió de Dinamització, la tasca callada i eficaç que feis cada dia, el vostre esperit de sacrifici i el vostre esforç continuat.

També, i sobretot, he d’agrair-vos l’esperit de festa i la voluntat de passar-ho bé en aquesta vetllada. La solidaritat, l’alegria, la festa i la bulla, mai no s’han donat l’esquena. Solidaritat i bulla fan part d’un mateix esperit, magnànim i generós, com el dels voluntaris i voluntàries de Creu Roja.

Gràcies.

Son Amar, 12-VI-2010