sábado, 29 de junio de 2013

Concert Anual en el Torrent de Pareis (Mallorca)

CONCERT ANUAL DE SA NOSTRA EN EL TORRENT DE PAREIS (Mallorca)

El concert anual en el Torrent de Pareis, un concert de tarda d’estiu, a l’aire lliure, en el marc espectacular de la gola del Torrent de Pareis (Escorca, Mallorca), respon a una iniciativa del pintor català resident a Valldemossa Josep Coll Bardolet (Campdevànol, Ripollès, 1912 - Valldemossa, Mallorca, 2007) i al suport que li dóna Carles Blanes Nouvilas, director general (1968-1993) de Sa Nostra. El 1963 s’organitza la primera edició amb la col·laboració de la Capella Clàssica i del seu director Joan M. Thomàs Sabater. Tant Josep Coll com els amics que assisteixen al concert, consideren que l’acte ha de tenir continuïtat. A aquest fi demanen el suport organitzatiu i econòmic de l’Obra Social de Sa Nostra, que el dóna des de les primeres edicions. A partir de la cinquena edició (1968) l'Obra Social de Sa Nostra assumeix l'organització de l'event i a partir del 1984  n'assumeix la direcció i l’organització. El concert esdevé gradualment un event cultural de gran acceptació popular i de notable projecció mediàtica. Josep Coll Bardolet es desvincula del concert a partir de 1968 i deixa d'assistir-hi durant 30 anys. Hi torna el 1998 i següents.

Han actuat en els concerts diverses agrupacions corals de l’illa com la Capella Clàssica, la Capella Mallorquina (1968-1998), la Coral Universitària de les Illes Balears (2006 i 2013), l’Escolania de Lluc (els Blauets) (2008) i solistes com la soprano Francisca Cuart. A partir de 1991 hi intervenen agrupacions instrumentals, com el quartet de vent Música Avui, el quartet Opus 18 i la Camerata Sa Nostra. A partir del 1998 es barregen actuacions de grups locals, nacionals i estrangers com Cap Pela (2001 i 2013), I Fagiolini (2002), The Single Singers (2003), The Reverend Lee Brown Gospel Consort (2004), The Bronzeville American Gospel, Vocal Tempo (2009), Nice Four (2009), London Quartet (2010), Air Soul (2010), el quartet vocal Cantavile (2010), Alta Mar (2011), Diapaswing (2011) i altres. A partir del 2009 el concert inclou l’actuació de dos o tres grups musicals, fet que aporta varietat i animació a l’event.

El concert, que comença a les 17:30 h i té una durada d’uns 70 minuts, s’ofereix sovint acompanyat d’un pregó o presentació que ha anat a càrrec de Teodor Úbeda, Josep Coll Bardolet, Miquel Ferrà Martorell, el pare Antoni Martorell Miralles, Aina Moll Marquès, el pare Antoni Oliver, Francesc Bujosa Homar (1993), Pere Estelrich Massutí, Carlo Grignano (2003), Miquel Alenyà Fuster (2004), Fernando Alzamora Carbonell (2008) i altres.

L’acte té lloc habitualment entre la darrera setmana de juny i la tercera de juliol. Reuneix un públic variat d’excursionistes, senderistes, turistes espanyols i estrangers, banyistes, grups d’amics, famílies que es desplacen amb cotxe per fer una jornada de contacte amb la natura i amb la música o solament amb la música en el marc natural del Torrent. El nombre d’assistents habitualment supera el miler de persones, per bé que la xifra és variable. El públic s’asseu en terra protegit amb estoretes, tovalloles o cadires de platja, vesteix informalment i es protegeix del sol o del resol amb gorres, viseres i capells. L’entrada és gratuïta. L’ordenació del trànsit va a càrrec dels serveis de la policia municipal d’Escorca, reforçada el dia del concert per diversos membres de la policia municipal de Palma o de Calvià. Els serveis preventius són atesos per una unitat de la Creu Roja de Sóller amb personal sanitari qualificat i amb cotxe ambulància.

Les condicions acústiques de l’indret no són òptimes, però són suficients. Tot amb tot, el so s’ha de reforçar amb l’ús d’un potent amplificador. Al llarg dels darrers 50 anys, el concert s’ha hagut de suspendre per pluja una sola vegada (2012). En un ocasió l’inici del concert s’hagué d’ajornar (2001) uns 20 minuts a causa d’un breu ruixat. En alguna ocasió el concert s’ha fet en unes condicions especialment emotives, com el del 14 de juliol de 1997, un dia després de la mort de Miguel Àngel Blanco, a qui la Capella Mallorquina dedica una cançó que aixeca l’aplaudiment més llarg i fort dels 50 anys d’existència del concert.

Normalment hi assisteixen representants de Sa Nostra i de la Fundació Sa Nostra, amb presència del president, consellers, director general i subdirectors. També hi assisteixen representants de l’Ajuntament d’Escorca, del Consell Insular de Mallorca i del Govern de les Illes Balears. Han tingut cura de l’organització de l’acte Eva Mulet, Aina Bergas Jiménez, Francisca Niell, Andreu Ramis, Coloma Borràs, Maria del Mar Matas, Llúcia Martin i altres. El concert del 50è aniversari té lloc el diumenge 7 de juliol de 2013. Hi intervenen la Coral Universitària de les Illes Balears i el grup Cap Pela.


CONCIERTO TORRENT DE PAREIS

Concert al Torrent de Pareis, juliol  2013


Bibliografia

Lourdes TERRASSA, “Música en el Torrent de Pareis”, Brisas, núm. 1.364, pàg. 4-7, 29-VI-2013, Palma.

Soraya MAOSSAOUI, "La garganta coral de sa Calobra", Diario de Mallorca, 4-VII-2013, pàg. 47, Palma.

OBRA SOCIAL SA NOSTRA, www.obrasocialsanostra.com

MALLORCA QUALITY, www.mallorcaquality.com

MIQUELCINEMA, “Presentació del XLI Concert al Torrent de Pareis (2004)”

Francesc BUJOSA HOMAR, “Pregó del XXX Concert al Torrent de Pareis”, Sa Nostra, Palma, 1993

Maria I. DEYÀ i Antoni ROCA, “Josep Coll Bardolet”, Pòrtula, núm. 216, setembre de 1999, Palma.

Diego LEÓN FIORAVANTI, "El canonge Bernat Julià", Catedral de Mallorca, www.catedraldemallorca.info

Aliança Nacional Mallorquina (ANAM) (1975-1976)

Partit polític fundat al final de 1975. El seu programa assumeix la democràcia parlamentària, el reconeixement i la defensa de les llibertats, el respecte als drets humans i l’establiment d’una àmplia autonomia i de l’autogovern a l’illa. Liderat per Climent Garau Arbona, es posiciona contra el sucursalisme polític dels partits d'àmbit estatal. 

L’acte constitucional consisteix en una reunió a la casa de Climent Garau, a Palma, a la que assisteixen Antoni Campins Colom, economista; Joan Beltran Romeu, empleat de banca; Miquel Duran Ordinyana; Pere Nicolau Bover, arquitecte; Joan Garcias Trullols, farmacèutic; Miquel Alenyà Fuster, economista; Josep M. Llompart de la Peña, poeta i delineant; Francesc Artigas Bonet i Climent Garau Arbona, farmacèutic. A l’acte inaugural s’aprova la denominació del partit, l’anagrama, les bases del programa i les normes de seguretat del grup. Posteriorment, s'hi afegeixen Niní Qietglas Rosanes, Josep Rovira, Isidor Marí i Pere Carrió.

El funcionament del partit posa de manifest l’existència de dos corrents: el socialista d’esquerres i el nacionalista. El primer, liderat per Antoni Campins, defensa la prioritat de la ideologia socialista i d’esquerres amb relació als ideals nacionalistes. El segon corrent, liderat per Climent Garau, proposa la preeminència dels postulats nacionalistes acompanyats d’una ideologia centrista, moderada i pragmàtica. Uns mesos més tard el primer grup s’integra en el Partit Socialista de les Illes (PSI) i el segon constitueix el GASI (Grup per l’Autonomia i el Socialisme de les Illes). Alhora l’ANAM es dissol (1976).

El 1976, el GASI, el Partit Nacionalista de Mallorca (PNM), dissidents del PSI i independents propers a Josep Melià Pericàs, constitueixen una agrupació destinada a coordinar l’acció de les parts. A aquesta agrupació se l’anomena Aliança Nacional Mallorquina (ANAM). El novembre de 1976 el GASI se separa de l’agrupació, que desapareix.

Climent Garau a la biografia escrita per Jaume Mateu situa la constitució de l'ANAM a la tardor de 1973.

Bibliografia


GEM; 1, 115

Jaume MATEU MARTÍ, "Climent Garau, un fil de memòria", pàg. 149-150, Lleonard Muntaner ed.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Palma, 2008