sábado, 5 de julio de 2014

Fernando Esteve Chueca (Calatayud, Saragossa, 27 de gener de 1919 – Alcalá de Henares, Madrid, 10 de juliol de 1988)

Biòleg i professor. Ingressa a la Universitat de Madrid el 1935 per estudiar ciències naturals. La guerra civil interromp els seus estudis. Obté la llicenciatura en ciències naturals el 1945. El 1949 guanya per oposició una càtedra d’institut de ciències naturals, que exerceix als instituts de Cartagena (1949-1954), Palma (1954-1955) i Las Palmas (1956-1967). Publica articles a revistes científiques i es doctora en ciències biològiques a la Universitat Complutense (1965). El 1967 obté la càtedra de botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Granada. El 1978 es trasllada per concurs a la càtedra de botànica de la Facultat de Ciències de la Universitat de Alcalá de Henares, que ocupa (1979-1986) fins a la jubilació als 67 anys. Designat catedràtic emèrit, mor als 69 anys. Reuneix un herbari particular de més de 15.000 plecs, que dóna al Departament de Biologia Vegetal de la Universitat d’Alcalá de Henares. A Mallorca estableix una gran amistat amb Jaume Serra Carbonell, professor numerari de matemàtiques de l’Institut Ramon Llull, amb qui sovint fa sortides al camp a la cerca d’exemplars botànics per al seu herbari. Els seus alumnes de Palma el recorden sobretot per la lliçó que els impartí en el curset de preparació per a la Revàlida Superior sobre l’herència genètica o lleis de Mendel, que encara recorden. Casat amb Matilde Raventós, és pare d’un fill i d’una filla.Bibliografia

ABC, 14-VII-1988, pàg. 112 (esquela).

Manuel PEINADO i Fernando ESTEVE-RAVENTÓS, “Datos biogràficos y bibliografia del profesor Fernando Esteve Chueca”, Lazaroa, núm. 9, pàg. 11-18, 1986.