domingo, 13 de enero de 2013

El quadre “Martiri de Sant Sebastià”, d’Anthony Van Dyck


Bartomeu Verger era un agent de l’Ajuntament de Palma que s’encarregava de gestionar assumptes municipals a Madrid, on residia. En els primers dies de 1769 el secretari de l’Ajuntament, Joan Armengol, rep una carta de Nicolás Manzano que l’informa de la malaltia que afecta Bartomeu Verger i de la gravetat del cas. Li proposa com a substitut de Verger el Sr. Vicente Antonio de Uztarroz.

Verger mor a mitjan mes de gener de 1769. Uns dies més tard, Antoni Verger, fill del difunt, dirigeix una carta al secretari Armengol mitjançant la qual l’informa que el seu pare havia disposat en el testament que es lliurés a l’Ajuntament de Palma una pintura de la seva propietat, original d’Anthony Van Dyck, que representa el martiri de Sant Sebastià. Encarrega a Vicente Antonio Uztarroz de fer la tramesa del quadre i de la realització dels tràmits necessaris en aquest fi. La pintura viatja de Madrid a Palma sense vasa, enrotllada i protegida a l’interior d’un tub o canó de llauna.

A partir d’aquest moment s’imposa el costum d’exposar el quadre original cada 20 de gener, festivitat de Sant Sebastià, patró de Palma, a la façana de l’Ajuntament. El 1859, el pintor Joan O’Neille proposa a l’Ajuntament que faci una còpia del Van Dyck per evitar el deteriorament de l’obra a causa de la seva reiterada exposició a l’intempèrie.La proposta és acollida favorablement. El pintor Faust Morell Orlandis, marquès de Solleric, aleshores regidor de l'Ajuntament i president de l’Acadèmia de Belles Arts (1858-1875), de Palma, s’ofereix a fer la còpia en el seu taller i al seu càrrec. Fa dues còpies, la segona de les quals, més convincent que la primera en opinió del pintor, és lliurada a l’Ajuntament, que la penja a la façana de l’edifici consistorial cada any a partir del 20 de gener de 1860. La primera còpia passa a ser, també, propietat del l’Ajuntament, quan és trobada en el porxo del Casal Solleric poc després que aquest fos adquirit per l’Ajuntament el 1975.

Segons Matías Díaz Padrón, el quadre prové de l’antiga col·lecció de pintures de Manuel de Zúñiga, VI comte de Monterrey, que mori el 1653.

El pintor flamenc realitzà vàries teles del martiri de Sant Sebastià. Algunes d’elles es conserven a museus com el Louvre, Galeria Nacional d’Escòcia (Edinburg), Pinacoteca e Munic, Museu Wuyts van Campen, etc. Díaz Padrón afirma que la tela de l’Ajuntament de Palma és una obra de joventut de l’autor. Considera que en l’espai i en el ritme la tela de l’Ajuntament de Palma és millor que les rèpliques d’Edinburg i Munic.


Bibliografia

Bartomeu BESTARD, “El San Sebastián de Van Dyck y el misterioso retrato del conde de Monterrey”, ‘Diario de Mallorca’, 14, 13-I-2013