miércoles, 9 de enero de 2013

Joan Pujadas Llinàs (El Ferrol, 9 de febrer de 1921 – Palma, 4 de gener de 2013)


Mestre d’escola, funcionari de l’Organització Sindical i gerent.

Descendent d’una antiga família d'Inca, estudia magisteri a l’Escola Normal de Palma i per oposició obté (1939) plaça de mestre nacional a l’escola del Pil·larí (Palma). El març de 1942 s’allista com a voluntari a la Dvisión Azul i és destinat a la caserna general de Prokroscaya, a la rodalia de Leningrad (ara Sant Petersburg) (Rússia), on fa funcions d’enllaç fins al novembre de 1943.

De retorn a Mallorca, passa a prestar serveis en el departament social de l’Organització Sindical fins que és nomenat gerent d’una residència a la Costa Brava, on roman  fins als anys 50.

Vidu de Maria Isabel Garcias, professora, mor a Palma als 92 anys d’edat. De tracte summament amable i cordial i d’una exquisida educació, manté una vida autònoma força activa i una envejable lucidesa fins al final. Usuari dels serveis de teleassistència de Creu Roja, té el costum de passar pel meu despatx un cop cada any, la qual cosa ens dóna l’oportunitat de parlar de les seves tasques com a redactor d’una revista de la barriada d’Andrea Doria (Palma), on resideix, i dels events que comparteix amb els condeixebles de batxillerat i un grup d’amics de la seva edat.