sábado, 5 de abril de 2014

El transport marítim de càrrega rodada a les Balears

El 1970 s’inicia en els ports de Palma el procés d’implantació del sistema de transport amb càrrega rodada, que implica un augment de la productivitat de les operacions i un considerable estalvi de costos.

El novembre de 1970 entra en servei el primer vaixell de càrrega rodada que comunica regularment el port de Palma i els de la península. Es tracta del Rolón Plata, de la naviliera Trafume. Uns mesos més tard el segueix el seu vaixell germà Rolón Oro, també de Trafume.

El maig de 1971 la naviliera Suardiaz incorpora el vaixell Rivagijón i uns mesos més tard el Rivanalón. El 1973 incorpora el Rivanervión i el 1974 el Rivamahón. Els quatre vaixells esmentats són de càrrega rodada.

El juny de 1971 la Naviliera Mallorquina, dels germans Salas Garau, posa en servei el vaixell Cala d’Or, que a la tardor del mateix any es perd en embarrancar a la costa d’Eivissa. Al final del 1971 es posa en servei el Cala Marsal i el 1972 el vaixell germà Cala Llonga.

El setembre de 1972 la naviliera Ybarra incorpora el vaixell cangur Cabo San Sebastián.

Els vaixells esmentats i les seves companyies armadores varen protagonitzar una profunda transformació del transport marítim de càrrega a les Balears els primers anys de la dècada dels anys 70 del segle passat.


Bibliografía

Manuel R. AGUILERA, “Un pionero del transpote marítimo”, Diario de Mallorca, 2-IV-2014, pàg. 15.