lunes, 10 de noviembre de 2014

Vicenç Jasso Garau (Palma, Mallorca, 21 de juliol de 1934)

Pedagog i investigador. Acaba els estudis primaris (1942-1944) a l'Escola preparatòria de l'Institut Ramon Llull (Palma) i fa els secundaris a l’Institut Ramon Llull (1944-1951). Supera l’examen d’estat amb la qualificació d’excel·lent i premi extraordinari. Tot seguit cursa els estudis eclesiàstics al Seminari de Sant Pere (1951-1958) i s’ordena de prevere el 1959. Secularitzat (1971), obté el títol de mestre (1973). A la Universitat de Barcelona es llicencia en filosofia i lletres (secció de pedagogia) (1977) i es doctora en pedagogia (1982) amb la tesi Cultura y educación. Un estudio en antropologia cultural. La transmisión de los sistemas culturales a través de los cuentos populares, dirigida pel Dr. Miquel Bertran Quera, que aprova amb la qualificació d’excel·lent.

Exerceix de vicari “in càpite” a Biniamar (1959-1962) i de rector de Selva (1962-1971). Exerceix de mestre de primària (1974-1982). Des del 1977 és professor contractat de la UIB (1977-1985). És professor titular d’escola universitària (1985-1998) de teoria i història de l’educació. El 1998 accedeix a càtedra, que exerceix tot al llarg de 6 anys (1998-2004). Durant 10 anys (1992-2002) és secretari de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UIB. Es jubila el 2004.

Fa la tesi de doctorat sobre les rondalles de Mn. Antoni M. Alcover a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Sobre el mateix tema amplia la investigació i en col·laboració amb Catalina Torrens Vallori publica, entre altres, les obres següents:

- L’entorn natural i el medi cultural a les rondalles mallorquines (1998).

- Fantasia, realitat i il·lusió. El sorprenent encís educatiu de les rondalles mallorquines (1999).

- Les rondalles mallorquines. Identitat i etnografia (2007)

- La religiositat popular en les rondalles mallorquines (2013).

- Les rondalles mallorquines (2013).

- La cuina en les rondalles mallorquines (2013)

A més, ha publicat articles i col·laboracions a diverses revistes científiques i de divulgació. Casat (1971) amb Catalina Torrens Vallori, són pares d’una filla i d’un fill.