domingo, 15 de diciembre de 2013

Enciclopèdia de Mallorca (GEM). 25 anys.

S'inicia el 1988. La publicació es perllonga fins al 1991. Posteriorment, se li afegeixen dos apèndixs. Conté un total de 34.000 entrades, inclosos els tres apèndixs. El seu director va ser Miquel Dolç i Dolç. La veu Mallorca està estructurada com un manual enciclopèdic temàtic. Portaren la direcció executiva Ferran Aguiló Sureda, Lourdes Mazaira Cabana-Verdes, Pere Fullana i Margalida Tur Català. Amb motiu del 25è aniversari de l'inici de l'obra el divendres 13 de desembre de 2013 es reuniren en el Molí del Comte a dinar per celebrar-ho l'editor Pere A. Serra Bauzà, Miquel i Carme Serra Magraner, Pere Comas, Joan Riera Frau, Margalida Tur Català, Sebastià Ginard, Carme Llull Verd, Josep Garcia, Alfonso Ballesteros, Guillem Frontera Pascual, Damià "Ferrà" Pons i Pons, Pere Fullana, Ferran Aguiló Sureda, Antoni Marimon, Guillem Rosselló Bordoy, Francesc Bujosa Homar, Andreu Ramis Puig·gròs, Tomàs Monserrat, Joan Torres, Miquel Deyà Bauzà, Damià Pons i Pons, Ramon Canet Font, Miquel Alenyà Fuster, Joan Mayol Serra, Llorenç Capellà Fornés, Carles Manera Erbina, Gabriel Seguí Trobat, Lleonard Muntaner Mariano, Joan March Noguera, Faust Roldán, Joan Parets Serra, Joan Mas i Vives, Josep Juan Vidal, Josep Amengual, Joan Torres, etc. Excusà l'assistència Sebastià Serra Busquets, que era fora de Mallorca. Hi hagué un record especial per als col·laboradors traspassats: Paulí Buchens, Miquel Dolç, Lourdes Mazaira, Josep Melià Pericàs i Josep Mascaró Pasarius.