miércoles, 16 de julio de 2014

Joan Galmés Gomila (Sant Llorenç des Cardassar, 1912 - 1995 c.).

Professor de grec clàssic. Es llicencia en llengues clàssiques a la Universitat de Barcelona. Oposita a càtedra d’institut, obté plaça i és destinat a l’Institut Ramon Llull de Palma (1945 c.). Entre el 1949 i el 1959 n’és cap d’estudis, entre el 1959 i el 1962 n’és el secretari i entre el 1962 i el 1964 n’és el director. Té el suport com a professor adjunt de Miquel Martorell Salvà. Durant l’etapa marcada per la presència de Mn. Joan Capó Bosch (1948-1956) com a professor de religió, congenia amb ell i sempre li dóna suport. De talant tolerant i comprensiu, es caracteritza per tractar els alumnes amb respecte i afecte. Jubilat el 1982, mor fadrí a la vora dels 80 anys.


Antoni Mestres Gómez (Barcelona ?, 1839 – Es Capdellà, Calvià, Mallorca, 19 de maig de 1908)

Professor, músic, matemàtic i enginyer industrial. Estudia el batxillerat a l'Institut de Palma. A Barcelona cursa la carrera d’enginyeria a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial. A la relació d’alumnes titulats per l’Escola el 1863 apareix el seu nom al costat d’Odó Cabrer Vila, Josep Campalans, Furtià Comas, Doménech Corominas, Josep Folc i altres. Estudiós de la música, n’esdevé un virtuós com a intèrpret i com a compositor. És autor de les peces per a guitarra Elegía a la memoria de D. Agustín Altamira, Vals, Estudis, Cançó de taverna, Minuetto i altres. Les dues peces esmentades en darrer lloc varen ser harmonitzades per Joan Maria Thomàs. Va ser un dels mestres del guitarrista mallorquí Bartomeu Calatayud. És catedràtic de matemàtiques de l’Institut Balear, en el quadre de professors del qual figura a partir de la relació referida al 1891, per bé que molt probablement ocupa la plaça des d’una data anterior. El 1900 és designat director del centre arran de la jubilació de Francesc Manel de los Herreros. Ocupa el càrrec fins a la seva defunció (1908) als 69 anys. Té una entrada a la GEM, el text de la qual, elaborat pel Centre de Recerca i Documentació Musical, reprodueix el diccionari Compositors de les Illes Balears. Al despatx del director de l’Institut Ramon Llull es conserva un retrat seu (probablement) a l’oli que el mostra assegut a la taula de treball amb una munió de llibres ben ordenats i un exemplar de La Vanguardia, ben plegat amb tres voltes, tot just acabat de llegir. La tela posa de manifest la seva afecció a l’estudi, la lectura i l’ordre.Bibliografía

GEM, 11, 7.

Joan PARETS et al. Compositors de les Illes Balears, pàg. 109, El Gall editor, Palma, 2000.