viernes, 20 de septiembre de 2013

Rafel-Ignasi Fuster Fortesa “Polla” (Palma, Mallorca, 9 de juliol de 1817 – 1 de juliol de 1882)

Comerciant, navilier, terratinent i polític. Fill de Marià Fuster i Fuster, hereta l’empresa comercial i naviliera familiar, que sota la seva direcció experimenta un notable creixement. Explota directament els vaixells mercantis Joven Beatriz, Joven Mariano, Josefa i La Fuster i té participacions en la propietat d’altres com San Miguel, Mallorca i Vapor María.

Rafel-Ignasi Fuster Fortesa, 1880 ca.

Constitueix un ampli patrimoni immobiliari format per diverses propietats urbanes i rústiques, entre les que destaquen les possessions d’Almedrà, Biniatzar, Galatzó, Mortitx, Son Joan Arnau i Son Ordines. Com a polític milita en el Partit Progressista i forma part de la seva junta directiva provincial. És elegit senador per les Balears a les eleccions que donen pas a la tercera legislatura (1872) del regnat d’Amadeu I.

També participa en la creació (1864) del Banc Balear i és membre (1872) del primer conselll d’Administració del Banc de Crèdit Balear. Li és concedida la Creu d’Isabel la Catòlica. Té una entrada a la GEM. Mor a Palma vuit dies abans de fer els 65 anys.Bibliografía

GEM, 6, 102.Marià Fuster i Fuster (Palma, Mallorca, 15 de juliol de 1851 – Barcelona, 6 de febrer de 1929)

Pintor i polític. Fill primogènit de Rafel Ignasi Fuster Fortesa “Polla”, i de Josepa Fuster Fortesa, estudia el batxillerat a l'Institut Balear amb la promoció de 1862-1868 juntament amb Antoni Maura Montaner, Pasqual Ribot Pellicer, Mateu Obrador Bennàssar, Miquel Santandreu Vadell i altres. Després amplia estudis a València. S’inicia en la pràctica de la pintura sota el mestratge del pintor mallorquí Antoni Ribas Oliver i a València pren classes de pintura de Francesc Domingo Marquès, amb qui estableix una gran i duradora amistat. Es trasllada a Barcelona en contreure matrimoni amb Consol Fabra Puig, filla de Camil Fabra Fontanils, primer marquès d’Alella.

Marià Fuster i Fuster, 1910 ca.

Funda (1880) a Barcelona el Centre d’Aquarel·listes, després Cercle Artístic de Barcelona, que presideix molts d’anys. Com a pintor, utilitza les tècniques de l’oli i l’aquarel·la en temes paisatgístics, predominantment jardins, que realitza sota la influència de Santiago Rusiñol i Francesc Domingo Marquès i d’acord amb els postulats i principis de l’estil modernista. El 1893 publica el manual La acuarela y sus aplicaciones amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Com a polític liberal i monàrquic, és elegit regidor i designat tinent d’alcalde del districte de Santa Catalina de l’Ajuntament de Barcelona. Esdevé un dels col·laboradors més propers de l’alcalde Francesc de Paula Rius i Taulet en l’organització de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888, de la que és vocal de la Comissió Directiva Central. El 1889 és nomenat pel President de la República Francesa cavaller de la Legió d'Honor.

Propietari per donació del seu pare (1880) de la finca rústica de Galatzó (Calvià, Mallorca), la ven el 1903 per aixecar (1908-1910) l’edifici de Casa Fuster situat al fons del Passeig de Gràcia en el punt on coincideix amb el carrer Major de Gràcia (després carrer Salmerón), que regala a l’esposa i converteix en la residència familiar. L’arquitecte que fa els plànols i dirigeix les obres és Lluís Doménech i Montaner. Després de ser la seu de l’empresa elèctrica Enher, des de 2004 és l’Hotel Casa Fuster.

Vidu i casat amb segones núpcies, mor a Barcelona als 77 anys. Té una entrada a la Gran Enciclopèdia de Mallorca.

Edifici modernista de Casa Fuster, Barcelona


Bibliografía

GEM, 6, 104

Miquel ALENYÀ, Rafel Ignasi Fuster Fortesa "Polla", miquelcinema.blogspot.com

Miquel ALENYÀ, Josepa Fuster Fortesa, miquelcinema.blogspot.com