martes, 28 de mayo de 2013

Els primers dirigents dels Cursets de Cristiandat

Eduard Bonnín Aguiló
Josep Ferragut Pou
Antoni Ruiz
Guillem Estarellas Nadal
Josep Seguí
Bartomeu Riutort
Joan Mir
Onofre Arbona
Antoni Salvà
Miquel Fiol
Jeroni Salleras
Vicenç Bonet
Bernat Ribas
Antoni Frau
Faust Morell
Miquel Mulet
Pascual Moragón
Mn. Sebastià Gayà Riera
Andreu Rullan
Mn. Joan Capó Bosch
Mn Guillem Payeras Bujosa
Mn. Jaume Daviu Romaguera
Critóbal Almendro del Viejo
Mn. Sebastià Jaume Adrover
Mn. Francesc Suárez Yúfera
Vicenç Bonnín
Joan Moncadas Noguera
Miquel Oliver Trobat
Ramon Rosselló
Gabriel Moranta
Joan Pla Garcia
Josep Lluís Pla Garcia
Ventura Rubí Servera
Josep Ramon Femenias
Eladi Sánchez
Mn. Jaume Capó Bosch
Pere Servera
Antoni Darder
Mn. Miquel Fernández Bosch
Joan Coll Huguet


Font: “Historia y memoria de los Cursillos”, Francisco Forteza Pujol, edició digital


Guillem Estarellas Nadal (Bunyola, Mallorca, 26 de desembre de 1921 – Palma, 25 de maig de 2013)

Fill del folklorista Andreu Estarellas Pascual i de Maria Nadal, estudia el batxiller al col·legi dels Teatins. Obté el títol de mestre d’escola (1941) i es llicencia a la Universitat de València (1946) en Física i Química.

Entre 1940 i 1941 col·labora amb el pare en la recollida de cançons populars de Mallorca. Fa classes de Física i Química i de Matemàtiques al col·legi de les monges del Pont d’Inca, a l’Institut “Ramon Llull” (Palma) i als col·legis de Sant Lluís Gonzaga i Sant Francesc. Participa en la creació de centres docents com el de Sant Francesc (1950) i el Lluís Vives (1960). Per oposició guanya (1948) una plaça de metereòleg, que exerceix a l’aeroport de Son Bonet i, posteriorment, al de Son Sant Joan. A més, fa classes particulars de matemàtiques a casa seva. Per als seus freqüents desplaçaments fa ús aleshores d’una moto “Lube”.

Funda els centres escolars CIDE (1966), Liceu Balear (1980), Aula Balear (1981) i Scal Magalluf (1988). És el director del Lluís Vives (1960-1966), CIDE (1966-1980), Liceu Balear (1980-1981), Aula Balear (1981-1987) i Scal Magaluf.

A partir de 1948 és un dels primers i principals dirigents del moviment dels Cursets de Cristiandat. Té una entrada a la Gran Enciclopèdia de Mallorca. Casat amb Marisa, és pare de sis fills (Maria Teresa, Guillem, Joan Josep, Aina, Carme i un que mor d’al·lot a causa d’un accident domèstic esdevingut els primers anys 50). Mor a Palma als 91 anys. El funeral en la seva memòria té lloc a la parròquia de Santa Teresa del Nin Jesús (Son Armadams) el dilluns 27 de maig de 2013.

Vaig ser alumne seu de matemàtiques el cinquè (1953-1954) i el sisè curs de batxiller (1954-1955) a l’Institut “Ramon Llull”. Ens tractà amb deferència i amb gran simpatia, fet que la nostra promoció li agraí incorporant-lo a la nòmina dels professors preferits del curs al costat de Jaume Serra Carbonell, Catalina Pallicer, Jaume Capó Villalonga, Josep Font Trias, Joan Capó Bosch, Ignasi Ribas Muntaner, Sebastià Castell i altres. Entre ell i jo s’estableix a l’Institut una relació d’afecte i respecte que des del principi es desplega en el marc d'algunes diferències de criteri, que no deixen de manifestar-se ocasionalment tot al llarg dels anys. Record la invitació que em féu, el 1987 o el 1988, a participar en la taula rodona que organitzà sobre "Lengua, derecho y sociedad" a la sala Atenea de l’Hotel Palas Atenea (Palma) amb la participació de Manuel Jiménez de Parga i Antoni Alemany Dezcallar. També tinc un record viu de la darrera vegada que va participar en un sopar de companyonia de la promoció de 1955 de l’Institut i del parlament que ens va fer tot recordant l’època d'estudiants. Mai no oblidaré la il·lusió amb què exerceix (1954-1955) de redactor, impulsor, articulista, publicista, humorista i director de la revista “Instituto”, on publica (1954-1955) col·laboracions dels alumnes.


Guillem Estarellas Nadal - Los Estades de Moncaira y allegados

Guillem Estarellas Nadal, 1960 ca.


Bibliografia

GEM, 5, 106-107

Joan PLA, “Las Orlas”, P & P ed., pàg. 101, Palma 1989

R.L. “Guillem Estarellas Nadal”, Obituario, Última Hora, 27-V-2013, pàg. 18

Conxa OBRADOR, “Es Liceu”, www.esliceu.com

Francisco FORTEZA PUJOL, “Historia y memoria de Cursillos”, disponible a la xarxa