martes, 28 de mayo de 2013

Guillem Estarellas Nadal (Bunyola, Mallorca, 26 de desembre de 1921 – Palma, 25 de maig de 2013)

Fill del folklorista Andreu Estarellas Pascual i de Maria Nadal, estudia el batxiller al col·legi dels Teatins. Obté el títol de mestre d’escola (1941) i es llicencia a la Universitat de València (1946) en Física i Química.

Entre 1940 i 1941 col·labora amb el pare en la recollida de cançons populars de Mallorca. Fa classes de Física i Química i de Matemàtiques al col·legi de les monges del Pont d’Inca, a l’Institut “Ramon Llull” (Palma) i als col·legis de Sant Lluís Gonzaga i Sant Francesc. Participa en la creació de centres docents com el de Sant Francesc (1950) i el Lluís Vives (1960). Per oposició guanya (1948) una plaça de metereòleg, que exerceix a l’aeroport de Son Bonet i, posteriorment, al de Son Sant Joan. A més, fa classes particulars de matemàtiques a casa seva. Per als seus freqüents desplaçaments fa ús aleshores d’una moto “Lube”.

Funda els centres escolars CIDE (1966), Liceu Balear (1980), Aula Balear (1981) i Scal Magalluf (1988). És el director del Lluís Vives (1960-1966), CIDE (1966-1980), Liceu Balear (1980-1981), Aula Balear (1981-1987) i Scal Magaluf.

A partir de 1948 és un dels primers i principals dirigents del moviment dels Cursets de Cristiandat. Té una entrada a la Gran Enciclopèdia de Mallorca. Casat amb Marisa, és pare de sis fills (Maria Teresa, Guillem, Joan Josep, Aina, Carme i un que mor d’al·lot a causa d’un accident domèstic esdevingut els primers anys 50). Mor a Palma als 91 anys. El funeral en la seva memòria té lloc a la parròquia de Santa Teresa del Nin Jesús (Son Armadams) el dilluns 27 de maig de 2013.

Vaig ser alumne seu de matemàtiques el cinquè (1953-1954) i el sisè curs de batxiller (1954-1955) a l’Institut “Ramon Llull”. Ens tractà amb deferència i amb gran simpatia, fet que la nostra promoció li agraí incorporant-lo a la nòmina dels professors preferits del curs al costat de Jaume Serra Carbonell, Catalina Pallicer, Jaume Capó Villalonga, Josep Font Trias, Joan Capó Bosch, Ignasi Ribas Muntaner, Sebastià Castell i altres. Entre ell i jo s’estableix a l’Institut una relació d’afecte i respecte que des del principi es desplega en el marc d'algunes diferències de criteri, que no deixen de manifestar-se ocasionalment tot al llarg dels anys. Record la invitació que em féu, el 1987 o el 1988, a participar en la taula rodona que organitzà sobre "Lengua, derecho y sociedad" a la sala Atenea de l’Hotel Palas Atenea (Palma) amb la participació de Manuel Jiménez de Parga i Antoni Alemany Dezcallar. També tinc un record viu de la darrera vegada que va participar en un sopar de companyonia de la promoció de 1955 de l’Institut i del parlament que ens va fer tot recordant l’època d'estudiants. Mai no oblidaré la il·lusió amb què exerceix (1954-1955) de redactor, impulsor, articulista, publicista, humorista i director de la revista “Instituto”, on publica (1954-1955) col·laboracions dels alumnes.


Guillem Estarellas Nadal - Los Estades de Moncaira y allegados

Guillem Estarellas Nadal, 1960 ca.


Bibliografia

GEM, 5, 106-107

Joan PLA, “Las Orlas”, P & P ed., pàg. 101, Palma 1989

R.L. “Guillem Estarellas Nadal”, Obituario, Última Hora, 27-V-2013, pàg. 18

Conxa OBRADOR, “Es Liceu”, www.esliceu.com

Francisco FORTEZA PUJOL, “Historia y memoria de Cursillos”, disponible a la xarxa

1 comentario:

  1. M'he assabentat de la mort del professor Guillem Estarellas Nadal pel setmanari Veu de Sóller. Record que quan vaig anar a Cursillos , l'any 1965 a Can Tapara ell era el Director d'aquell curset, el primer que es celebrava sota el pontificat del Bisbe Rafael Alvarez Lara.
    Déu el tengui prop d'Ell i noltros el vegem quan ens arribi l'hora nostra

    ResponderEliminar