miércoles, 6 de octubre de 2010

Nicolau Pinya Fortesa (Palma 1841-1914)

Procurador, polític, soci i voluntari de Creu Roja.

Llicenciat en dret, va ingressar en el cos de procuradors dels tribunals. Va tenir el despatx al carrer Joanot Colom (actualment Colom), núm. 34, de Palma.

El 1895 féu part de la candidatura del partit lliberal fusionista, també conegut com a lliberal dinàstic, a les eleccions municipals de maig del 1895. Va ser elegit regidor de l’Ajuntament de Palma, càrrec que ocupà (1895-99) fins a la fi de la legislatura.

Com a soci de Creu Roja, fou elegit (1900) vocal de la Junta directiva de la Comissió provincial de les Balears. Arran de la dimissió com a secretari de Francesc de Paula Arias, va ser elegit (1900) per ocupar aquest càrrec i fou reelegit (1902) en la renovació parcial de la Junta directiva del 1902. Per decisió pròpia no es va presentar a les eleccions següents (1905). En atenció “als seus serveis i mèrits i en reconeixement de la dedicació constant i eficaç a favor de Creu Roja”, va ser distingit per l’Assemblea Suprema de l’associació amb la Placa d’Honor.

Dedicat de ple a les tasques professionals, va ser vocal de la Junta directiva del Col•legi de Procuradors. Afeccionat a la música i melòman, s’agradà de la feina feta amb rigor, dedicació i ordre. Les actes que escriví en els llibres de Creu Roja excel•leixen per la seva precisió, riquesa de detalls i concisió. En l’exercici del càrrec de secretari general de la Comissió Provincial de Creu Roja a les Balears, desplegà tota la iniciativa necessària per compensar l’avançada edat del president Manuel Villalonga Pérez.

Casat amb Francisca Fortesa Valls, varen tenir tres fills, Adolf, Antoni i Nicolau. Morí en el seu domicili del carrer Palau Reial, núm. 40, primer pis, el 8 de gener de 1914, als 72 anys.