domingo, 1 de noviembre de 2015

Josep Estelric Costa "Turricano" (Sant Joan, Mallorca, 5 d'octubre de 1922 - 31 d’octubre de 2015)

Prevere i historiador. Estudià al Seminari Conciliar de Sant Pere i el 1946 s’ordenà de prevere. Exercí el seu ministeri a diverses parròquies de Mallorca fins que és nomenat rector de la del Molinar (Palma) els anys 50, on impulsà un gran moviment juvenil, un camp d’esports i una sala de cinema, que amb el temps esdevingué el Teatre del Mar, encara actiu. Va ser director de la residència d’estudiants i obrers de Sant Pere (Casa de l’Església). Capellà del monestir de Santa Elisabet, de Palma, estudià els seus arxius de manera exhaustiva. Dirigí amb encert i eficàcia el Secretariat Diocesà de Missions. Afeccionat a l'excursionisme, participà en la creació i l'animació del Grup Vidalba.. Jubilat (1992) per raons d’edat, es retirà a Sant Joan, on desplegà una important labor pastoral, cultural i solidària. Participà en la creació del Col·lectiu Teranynines, que presidí. Mogut per una gran curiositat intel·lectual, dedicà moltes hores a la investigació històrica. Fruit del seu treball, publicà Catàleg de l’arxiu parroquial de Sant Joan (1990), La parròquia de Sant Joan, 1900-1993 (1993), El pujol de Consolació de Sant Joan (1993), Catàleg del museu parroquial de Sant Joan (1993), El convent de Santa Elisabet, Beguins, Terceroles, Jerònimes, 1317-2000 (2002). Va estudiar, divulgar i prestigiar l'obra de Pare Ginard, de Sant Joan. Va ser guardonat amb el premi Bartomeu Oliver de l'Obra Cultural Balear (2003) i el premi Jaume II del Consell Insular de Mallorca (2008). Morí als 93 anys d'edat.