lunes, 12 de mayo de 2014

IES Ramon Llull - Institut Balear (1845-act.) . DIRECTORS

INSTITUT BALEAR - INSTITUT RAMON LLULL
Directors (1842-act.)
               
    Pere Joan Morell, coordinador (1836-1840)
1. Bartomeu Mestre Barceló (1842-1846)
2. Francesc Manel de los Herreros (1845-1900) (*)
3. Antoni Mestres Gómez (1900-1908)
4. Joaquín Botía Pastor (1908-1918)
5. Sebastià Font Salvà (1918-1919 i 1919-1936) (**)
    Magí Verdaguer, director honorari (1922-1925)
6. Bartomeu Bosc Samsó (1936-1955)
7. Josep Font Tries (1955-1959)
8. Alexandre Onsalo Orfila (1959-1962)
9. Joan Galmés Gomila (1962-1964)
10. Manel Vilaplana Persiva (1964-1965)
11. Bernat Suau Calders (1965-1973)
      Josep Font Tries (segon mandat, 1973-1976)
12. Pere Cerdà Martín (1976-1979)
13. Antoni Vicenç Castanyer (1979-1980)
14. Josep Lluís Pla Garcia (1980-1989)
15. Gabriel Ferrer Amengual (1989-1991)
16. Eusebi Riera Guilera (1991-1997)
17. Gabriel Fiol Munar (1997-1998)
18. Llúcia Llompart Coll (1998-2003)
19. Emili Gené Vila (2003-2014)
20. Josep Fillol Sendra (2014-act.)

(*) El 1845 i el 1846 B. Mestre és director titular de baixa per malaltia i F.M. de los Herreros és director en funcions. (**) Entre febrer i maig és director en funcions Magí Verdaguer i Callís
---
Font: IES Ramon Llull (secretaria) i elaboració pròpia

Gerard Matas Vanrell (Palma, 1945 - 15 de maig de 2016)

Pintor i escultor. Estudia a l’Escola d’Arts i Oficis de Palma i a l’Escola Superior de Belles Arts de Barcelona. Sempre ha reconegut que deu molt al seu pare, Gabriel Matas Valls (Palma, 1896-1981), també pintor i escultor.

Ha exposat sense interrupcions des del 1968. Ha presentat exposicions individuals a Palma, Felanitx, Manacor, Campos, Inca, Pollença, Tarragona, Zamora, Madrid, Bilbao, Múrcia, Alacant, Barcelona, Lleida, Santiago de Xile, Viena, etc. A Palma ha exposat a la Galeria 4 Gats, Col·legi d’Arquitectes, Galeria Lluc Fluxà, sa Llonja, etc.. Ha participat a les mostres col·lectives Miró-80, que el Col·legi d’Arquitectes de les Balears presenta (1973) amb motiu del vuitantè aniversari de Joan Miró, Ensenya-1 (Palma, 1973), Pintura Jove de Mallorca (Campanet i Inca, 1974), Art Jove de Mallorca (Inca, 1976) i a la Mostra d’Art Actual a les Balears (Casal Solleric, Palma, i Palau de la Virreina, Barcelona, 1981). Ha participat a fires d’art de Madrid (Arco) i València i a l’Expo 92 (Sevilla). Hi ha obra seva a la Fundació Bartomeu March, al fons d’art contemporani del Govern de les Illes Balears, a la col·lecció d’escultures de les Tanques d’en Serra (Sóller), al Museu d’Art Contemporani de Can Planes (sa Pobla) i a col·leccions privades.

La seva pintura es caracteritza per la investigació constant de formes d’expressió i elements nous de llenguatge. S’agrada de barrejar sovint recursos estilístics diversos amb la vista posada en l’aprenentatge i el gust que sent per l’experimentació. S’interessa a donar solucions adequades a cada composició. No cerca línies de treball coherents ni pretén crear una obra immersa en una concepció de formes coherents o duradores. En cada ocasió es concentra en l’obra singular que ocupa la seva atenció i el seu interès.

Al llarg dels anys ha combinat la pràctica de la pintura i l’escultura amb etapes en les que ha alternat solucions figuratives i informals o abstractes. Al final dels anys 70 es dedica preferentment a l’escultura. Construeix una sèrie d’artefactes de fusta i corda d’aparença primitivista, curulls de referències simbòliques. Els dóna formes estilitzades a la manera de Giacometti o de gran senzillesa a la manera de vells totems primitius. En tot cas, les seves obres traspuen ressonàncies mediterrànies pròpies de les illes, que enriqueix amb tocs humorístics i crítics. L’obra pictòrica que fa els anys 90, d’execució detallista, evoca paisatges urbans realistes, que acompanya d’elements burletes, de vegades distorsionats o surrealistes. És un dels representants més destacats de l’anomenada Nova Plàstica Mallorquina.Bibliografía

GEM, 10, 349-350.

Josep BAUZÀ i PIZÀ. “Pintores con historia: Gerard Matas”, Última Hora, 11-V-2014, pàg. 71.

Joan Carles GOMIS. “Matas Vanrell, Gerard”, La Pintura i l’Escultura a les Balears, Promomallorca, pàg. 109-110, Palma, 1996.

DD.AA. Mostra d’Art Actual a les Balears, Palau de la Virreina, Ajuntament de Palma i Ajuntament de Barcelona, Octubre 1991.