martes, 30 de octubre de 2012

Josep Joan Alfonso Villanueva (Vigo, Galícia, 8 de juliol de 1940 – Palma, 20 de novembre de 2008)


 Economista i polític. Fill de Joan Alfonso, antic militant d’Esquerra Republicana, i de Carme Villanueva, viu a Petra durant la infantesa. Fa el batxillerat al col·legi Ramon Llull, de Manacor (1950-56). Després d’estudiar magisteri a Palma (1956-59), passa a la Universitat de Barcelona per cursar ciències econòmiques, on es llicencia (1965). A Barcelona és condeixeble de Narcís Serra i Pasqual Maragall. A més, obté el títol de graduat social.
        Josep J. Alfonso Villanueva, 2000 ca.


Mentre estudia a Barcelona, ingressa en el PSUC. De reton a Mallorca, intenta la implantació a Palma d’aquest partit, en col·laboració amb Ignasi Ribas, però l’intent no aconsegueix reeixir. El 1976 ingressa en el PSOE, en el qual ocupa els càrrecs de secretari d’organització i de política municipal. És diputat del Parlament durant les tres primeres legislatures (1983-1995). En aquesta etapa és secretari (1984-91) i portaveu parlamentari (1991-95) del Grup Socialista. És un diputat destacat, del qual es recorden les brillants i contundents intervencions que té en els debats dels pressupostos. Posteriorment , impulsa la creació (1996) i presideix fins al seu traspàs l’associació d’antics parlamentaris de les illes.

En els darrers anys 60 treballa a l’Organització Sindical de les Balears com a economista. El 1969 fa part com a conseller del IV Ple del Consell Econòmic Sindical de les Illes Balears i s’encarrega de la redacció de la ponència setena sobre comerç interior, de l’elaboració de la primera ponència sobre el sector primari en col·laboració amb Javier Sagrera Azpillaga i de la ponència onzena sobre vivenda en col·laboració amb Antoni Rabassa Pellicer. D’altra part, el 1969 elabora amb Antoni Rabassa Pellicer i Carles Cuéllar Vega el treball titulat "Anàlisis socieconómico de la hostelería en Baleares", col·loquialment anomenat "Llibre Blanc de l’Hostaleria a les Balears". Durant un temps porta la gerència d’una empresa hotelera.

Amb col·laboració amb Carles Cuéllar elabora el Pla de Transports de Palma, que dóna pas a la creació de l’Empresa Municipal de Transports (EMT). Entre 1981 i 1991 és gerent d’aquesta empresa. Posteriorment, n’és el cap dels serveis econòmics i d’estudis. En aquests anys publica articles d’economia al "Diario de Mallorca" i a la revista "Serra d’Or".

El 1979 fa part de la comissió que crea el PSIB-PSOE per a l'elaboració d’un esborrany d’avantprojecte d’estatut d’autonomia de les illes. La comissió està formada per Fèlix Pons Irazazábal, Gregori Mir Mayol, Josep Alfonso Villanueva, Joan Ramallo Massanet, Bartomeu Colom Pastor i Miquel Alenyà. Fa la tasca durant l’estiu del 1979, que complementa el juliol del 1980.

És soci de Metges del Món. Casat és pare de 4 fills. Té una entrada a la Gran Enciclopèdia de Mallorca i al llibre “Qui és qui”, que publica Promomallorca. Mor prematurament als 68 anys. Amb motiu del seu traspàs fan públic el condol el president del Govern de les Illes Balears, la presidenta del Parlament, el president de l’Institut d’Estudis Baleàrics i la secretaria del PSIB-PSOE.

El vaig conèixer a la Facultat d’Econòmiques, quan ell era a punt d’acabar la carrera. Vaig comptar amb el seu suport quan m'encarrego de fer, per compte d’ASIMA, la ponència d’indústria i la d’artesania per al IV Ple del Consell Econòmic Sindical de les Balears. Va ser ell qui em truca (1978) per comunicar-me que havia estat nomenat membre de la primera Comissió Mixta de Transferències de l’Administració Central al Consell General Interinsular. Uns dies més tard també m’ho diu Francesc Garí Mir. Coincideixo amb ell a la comissió de redacció de la proposta d’avantprojecte d’estatut d’autonomia de les Balears, que fem per al PSIB-PSOE. Ell proposa al Parlament que em demanin una compareixença per tractar-hi temes de turisme i medi ambient. La meva resposta és positiva i ell, que és present a l’acte, m’adreça vàries preguntes.

Com economista excel·leix per la capacitat d’anàlisi que té en compte totes les variables rellevants en els temes que tracta. Gaudeix d’un nivell elevat d’informació i d’un marc de reflexió basat en la visió crítica i lúcida de la realitat. Se sent incòmode amb les visions parcials de les coses i amb la confusió de judicis de valor i opinions. En el Parlament es fa famosa la seva veu de “crooner”. S’agrada d’escoltar música clàssica i de llegir.


Bibliografía

DIARIO DE MALLORCA, “Obituario”, 21-XI-2008

GRAN ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA, 1, 105-106

QUI ÉS QUI, Promomallorca, Palma 1999, 26-27

Joan PLA GARCIA, “Las Orlas”, P & P ediciones, 266, Palma 1989

ORGANIZACIÓN SINDICAL, “Anàlisis socieconómico de la hostelería en Baleares”, Sindicato Provincial de hostelería y actividades turísticas de Baleares, Palma 1970.

ORGANIZACIÓN SINDICAL, “Ponencias y conclusiones del IV Pleno del Consejo Económico Sindical de las Islas Baleares”, Palma 1969