sábado, 16 de marzo de 2013

Antoni Martí Oliver (Consell, Mallorca, 1920 c. - Palma, 10 de març de 1986)


Empresari restaurador. Fill d’una família modesta de Consell, de ben jove destaca pel seu esperit inquiet, dinàmic i emprenedor. En els anys 40 treballa en el bar restaurant Cantàbric, situat en el carrer Joan Miró (actualment núm. 142) al costat de la cantonada amb la carretera de Gènova. De cambrer passa a encarregat, copropietari i, finalment, és el titular del negoci. Gradualment consolida una clientela addicta per la qualitat del servei que rep.

Els anys 50 trasllada el negoci a l’establiment que obre amb el nom de Bar Antonio en els baixos de Can Pep Quint, del Passeig del Born (Palma). Ocupa la terrassa que té al davant i esdevé un dels establiments més coneguts i emblemàtics de Palma i punt de trobada gairebé general. Tot amb tot, la base del negoci està en el restaurant que té a l’interior del local amb cuina i magatzem en el soterrani. Atén una clientela bàsicament estrangera i turística que demana qualitat i bon servei sense mirar més del compte els preus. Amb els guanys que obté aconsegueix amortitzar i liquidar l’endeutament amb el què havia finançat les despeses d’instal·lació i les obres de condicionament i adaptació del local. D’altra part, adquireix un local a la plaça Gomila (el Terreno, Palma), on munta un bar restaurant destinat a servir una clientela turística àmplia, que contribueix a l’animació de la plaça i que entra en competència amb el restaurant “El Patio”, de Josep Pomar, ubicat a poques passes de distància. Posteriorment adquireix la titularitat del conegut bar Formentor, situat al carrer Constitució amb cantonada al Passeig del Born. A més, adquireix un solar a l’avinguda Picasso, on es fa construir un xalet unifamiliar espaiós i còmode, amb piscina, al qual trasllada la seva residència.

Casat amb Elisa Pascual, és pare d’un fill, Antoni, que dóna suport al pare en la gestió del negoci. De caràcter actiu i emprenedor, duu la direcció del negoci de manera directa, personal i presencial, sense prejudici de tenir el suport d’assessoraments de primer nivell, com ara els de Damià Barceló, Antoni Aguiló i altres. Entre les seves amistats hi ha el pintor i dibuixant Josep Bover, que li fa un excel·lent retrat a l’oli que destaca per l’agosarament de l’execució, la força expressiva i una singular combinació de solucions informalistes i figuratives.

A causa d’una malaltia el tractament de la qual el porta als EUA, mor en el seu domicili de Palma. El funeral té lloc a la parròquia de Santa Tereseta del Nin Jesús (Son Armadams, Palma). Descansa en el cementiri municipal de Palma.

Vaig tenir l’oportunitat de conèixer-lo personalment i de tractar-lo arran de les seves relacions financeres amb la sucursal a Palma del Banc Industrial de Catalunya. Em demostrà sempre un gran respecte i una sincera amistat, que anima unes relacions comercials i de negoci basades en la confiança i la cordialitat. El seu germà Bartomeu, més gran que ell, era el titular dels restaurants “La Fonda del Puerto” i “Caballito de Mar”, del passeig de Sagrera (Palma). El seu fill, Antoni Martí Pascual, mor el 25 de juny de 1999, als 53 anys, i la seva vídua, Elisa Pascual González, el 31 d’octubre de 2004.