viernes, 1 de marzo de 2013

Joan L. Palliser Grau (Palma, 1902 – Sa Cabaneta, Marratxí, Mallorca, 28 de febrer de 2003)


Empresari i professor mercantil. Natural de Palma, cursa estudis de professorat mercantil a l’Escola de Comerç (Palma). El 1933 ocupa el càrrec de director gerent de la societat de nova creació Mutualitat d’Accidents de Mallorca. Sota el seu impuls, el 1936 la Mutualitat d’Accidents de Mallorca passa a dir-se Mútua Balear després de fusionar-se amb vàries mutualitats de petites dimensions. El 1942 crea la companyia d’assegurances Mare Nostrum, que desplega un procés intens d’expansió en el territori espanyol i presta especial atenció a les assegurances de cotxes i d’infermetat. Posteriorment, complementa (juliol 1944) la iniciativa amb la creació de la Clínica Mare Nostrum (Sanitària Balear S.A.), des del 1978 Clínica Rotger. Li donen suport en la direcció de la companyia d’assegurances l’advocat Jaume Ensenyat i els empresaris Maties Salvà i Bartomeu Planas Rosselló. Aquest darrer ocupa la presidència de la companyia (1958-1970), mentre ell es reserva les funcions de conseller delegat. El 1991 Mare Nostrum passa a denominar-se Axa.

Casat amb Emília López de Briñas Verdera, resta vidu. Fets els 70 anys, es retira del món de la gestió empresarial i es desprèn de diversos actius. Fixa la residència a Sa Cabaneta, on mor als 101 anys d’edat. El 1972 la meva mare compra a Joan Palliser i l’esposa la propietat d’un despatx per llogar a l’edifici Espanya, del carrer Convent dels Caputxins (Palma).


Bibliografia

GEM, 10, 217-218
GEM, 12, 154
ÚLTIMA HORA, “Juan Luis Palliser”, ‘In memoriam…’, 28-II-2013, pàg. 51