miércoles, 19 de junio de 2013

Arbre genealògic dels Reis d'Espanya (s. VIII - act.)


                    Vermudo I (789-791)
                       "
                   Ramiro I (842-850)
                       "
                     Ordoño I (850-866)
                       "
                      Alfons III (866-910)
                      "
                         Ordoño II (951-956)           
                     "
                       Ramiro II (931-951)
                     "
                        Ordoño III (951-956)
                     "
                        Vermudo II (985-999)
                     "
                       Alfons V (999-1029)
                     "
                                                          Sanxa - Ferran I (1037-1065)
                                  "
                                             Alfons VI (1065-1109)
                                   "
               ------------
"
                                        Urraca I (1109-1126) - Raimon de Borgonya
                                          "
                                               Alfons VII (1126-1157)
                                           "
                                                  Ferran II (1157-1188)
                                            "
                       ----------------
"
                                     Berenguela de Castella - Alfons IX (1188-1230)
                                  "
                                    Ferran III (1217-1252)
                                   "
                                  Alfons X (1252-1284)
                                   "
                                   Sanxo IV (1284-1295)
                                     "
                                    Ferran IV (1295-1312)
                                      "
                                      Alfons XI (1312-1350)
                                        "
                                    Pere I (1350-1369)
                                   .    "
                                      Enric II (1369-1379)
                                         "
                                    Joan I (1379-1390)
                                          "
                                        Enric III (1390-1406)
                                           "
                                         Joan II (1406-1454)
                                     
                      ------------------------------------                          .
"                                                      "     .                     
Enric IV (1454-1474)  Isabel I (1474-1504) - Ferran II d'Aragó 
                                                  "   
                         ------------------
"
Joana I (1504-1555) - Felip L'Hermós (1504-1506)
"
Carles I (1516-1556)
"
Felip II (1556-1598)
"
Felip III (1598-1621)
"
Felip IV (1621-1665)
"
-------------------
"                          "
Maria Teresa d'Àustria                   Carles II (1665-1700)
"                                                       .
Lluís, delfí de França                                                  .
"                                         .              
Felip V (1700-1724 i 1724-1746)                                            
                                             "                                             .
---------------------------------------------------------
"                                   "                                    "                                            
Lluís I (1724-1724)Ferran VI (1746-1759) Carles III (1759-1788)
                                                                       " 
                                                                                     Carles IV (1788-1808)
                                                                        "
                                                                                      Ferran VII (1814-1833)
                                                                         "
                                                                                    Isabel II (1833-1868)
                                                                           "
                                                                                     Alfons XII (1874-1885)
                                                                           "
                                                                                    Alfons XIII (1885-1931)
                                                                          "
                                                                                   Joan, comte de Barcelona
                                                                          "
                                                                                  Joan Carles I (1975- act.)
                                                                           "
                                                                           Felip 
                                                                           "
                                                                           Elionor

                                      .