sábado, 5 de febrero de 2011

Nadal Garau Estrany (Inca 13 d'abril de 1867 - Palma 30 de març de 1939)

Prevere, canonista, professor i soci de Creu Roja.

Natural d’Inca, estudia al Seminari Conciliar de Sant Pere (Palma). Posteriorment, es llicencia en teologia i dret canònic. És germà de Mateu Nadal Estrany (Inca 1858), rector de Sant Miquel (Palma) i, després, canonge penitencier de la Seu.

És rector i arxipreste de Llucmajor, canonge doctoral i catedràtic de dret canònic del seminari diocesà. Escriu diverses obres pedagògiques i piadoses. Manté relacions de coneguda i amistat amb el P. Joaquim Rosselló Ferrà, fundador de la congregació dels missioners dels sagrats cors.

És consultor canònic de la comissió de Creu Roja a Palma en el període 1914-1924. El 1924 passa a vocal de la junta directiva i cedeix el càrrec de consultor al canonge Antoni Sanxo Nebot. Mor a Palma als 71 anys.


Referències

Casimir MARTÍ et al., “L’Església mallorquina durant la Restauració”, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1992.

Bonaventura Barceló Ramis (Palma 1845 - 24 de setembre de 1921)

Prevere, canonge, soci i voluntari de Creu Roja.

Estudia al Seminari Conciliar de Sant Pere (Palma) i és ordenat prevere el 24 de setembre de 1860, als 25 anys. És rector de Binissalem i de Sant Jaume (Palma) i posteriorment(1905) canonge arxipreste de la Seu. És amic del P. Joaquim Rosselló Ferrà, fundador dels missioners dels Sagrats Cors.

És vocal, tresorer (1905-1919) i vicepresident (1919-1921) de la junta directiva de Creu Roja. La seu de l’oficina provincial de Creu Roja i la casa on vivia Manuel Villalonga Pérez, eren ubicades dins el terme de la parròquia de Sant Jaume, cosa per la qual el president Villalonga tenia amb ell una bona relació de coneguda, confiança i amistat.

És autor de diverses publicacions piadoses com "Novena en obsequio de San Blas" (1898), "Panegíric de Nostra Senyora de Lluc" (1899) i "Panegíric de Nostra Senyora del Puig de Pollença" (1900). Mor a Palma als 75 anys.Referències

Casimir MARTÍ et al., “L’Església mallorquina durant la Restauració”, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1992.

Guillem BIBILONI i Pere FULLANA PUIGSERVER, "Bonaventura Barceló Ramis", GEM, tom XVIII, pàg. 322, Palma 1991.