lunes, 21 de octubre de 2013

Economistes de les Balears

Relació d'economistes de les Balears. Els uneix el fet d'haver col·laborat en les edicions del "Informe Econòmic i Social de les Illes Balears" i de la "Evolució econòmica de les Balears".

Pere Costa Porto
Víctor Garau Jaulin du Seutre
Alonso Ramallo Massanet
Antoni Fleixas Antón
Àngel Barahona Bibiloni
Bernat Salvà Alloza
Antoni Barceló Veny
Pere Albertí Huguet
Antoni Sastre Albertí
Francesc Sastre Albertí
Ferran Navinés Badal
Jaume Gelabert Vich
Francisca Oliver i Oliver
i ...

Mercè Amer Riera

Esteve Bardolet Jané

Carles Manera Erbina
Artur Saurí del Río


Paulí Buchens Adrover
Antoni Campins

Pere Mascaró Pons


A

José Antonio Roselló RausellJoan Mir Obrador
Antoni Montserrat Moll