martes, 8 de julio de 2014

Josep Lluís Pla García (Felanitx, Mallorca, 25 de maig de 1939 – Palma, 16 de setembre de 2004)

Professor i artista plàstic. Fill de Joan Pla Balbastre, professor de dibuix de l’Institut de Felanitx i del Ramon Llull, estudia el batxillerat a l’Institut de Felanitx (1951-1953) i, després, a l’Institut Ramon Llull (1953-1957) amb la promoció dels germans Josep Lluís i Miquel Adrover Fortesa-Rei, Rafel Aulí Cunill, Víctor Moll, Servand Pérez i altres. Es llicencia a l’Acadèmia de Belles Arts de San Fernando (Madrid), per bé que havia fet els primers cursos a l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles (València). Imparteix classes de dibuix al Col·legi Lluís Vives i, posteriorment, al Cide. Oposita a càtedra d’institut, obté plaça i és destinat a l’Institut de Santander. Passats uns anys, trasllada la càtedra a l’Institut Ramon Llull, del que és director (1980-1989). Des de ben jove s’agrada de posar els seus coneixements artístics al servei de l’ensenyament, tasca que ocupa la major part del seu temps i del seu interès. El decenni que dirigeix l’Institut demostra competències i habilitats molt notables per a la direcció de personal i la gestió pedagògica. Operat del cor els anys 80, es reincorpora a la feina habitual. Casat amb Maciana Bauzà, tenen un fill i una filla. És germà de Joan A. Pla Garcia, autor de Las Orlas (1989). Mor prematurament, abans de fer els 60 anys.