lunes, 7 de julio de 2014

Joan Pons Marquès (Sóller, Mallorca, 30 de setembre de 1894 – Palma, 31 de gener de 1971)

Arxiver, crític literari, historiador i poeta. Nét de Josep Lluís Pons i Gallarza, estudia el batxillerat a l’Institut General i Tècnic de Palma amb la promoció de 1906-1912. Es llicencia en filosofia i lletres a la Universitat de Barcelona. Ingressa (1922) al cos d’arxivers i bibliotecaris i és destinat a l’arxiu d’Hisenda a Tarragona (1922-1929). Nomenat arxiver de la Diputació de les Balears (1929), es fa càrrec de la direcció de l’Arxiu del Regne de Mallorca (1930-1964). Com a  apoderat a les Balears del Servei de Defensa del Patrimoni Artístic, intervé en la protecció de la Cartoixa de Valldemossa, les murades de Palma, l’església de Santa Margalida, etc. Publica articles d’investigació històrica al Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. Publica articles sobre qüestions diverses a diaris i revistes (Sóller, Correo de Mallorca, etc.). Manté una polèmica sobre normalització lingüística amb Llorenç Villalonga des de les pàgines de La Nostra Terra. Presideix la Societat Arqueològica Lul·liana i dirigeix l’Almanac de les lletres (1921-1936). És membre de l’Acadèmia Provincial de Belles Arts, vicerrector de l’Estudi General Lul·lià, membre de l’Acadèmia de la Història i de l’Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona. És membre corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans. Participa en la redacció de l’Avantprojecte d’Autonomia de Mallorca del 1931. Mor a Palma als 77 anys d’edat. Entre 1975 i 1977 es publiquen les seves obres completes a cura del pare Miquel Batllori i del pare Joan B. Bertran, amb el suport de l’Obra Social de Sa Nostra Caixa de Balears. Un carrer de Palma i el Saló d’Actes de l’edifici de Sa Nostra a Son Fuster porten el seu nom. Té una entrada a la GEC i una altra a la GEC.