domingo, 19 de junio de 2011

Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC)

Entitat creada el 5 de maig de 1953 per l’empresari català Josep Biosca Torres. Va ser inscrita en el Registre d’Associacions amb el núm. 3.827, secció primera, amb data del 29 de setembre de 1966. És declarada d’utilitat pública pel Consell de Ministres del 24 d’abril de 1970.

Té la seu a Madrid, però es troba present arreu del territori de l’estat a través de 52 Juntes Provincials, amb representació a més de dues mil localitats. La seu central es troba ubicada en el carrer Amador de los Ríos, núm. 5, 28010 Madrid. Té el CIF G-28/197564. Telèfon 913 194 138. El telèfon d’infocàncer és el 900.100.036.

És una entitat privada sense afany de lucre que treballa en els àmbits d’investigació, prevenció, informació, diagnòstic precoç, assistència psicològica, atenció social i cures pal·liatives.

Compta amb el suport de voluntaris, socis i personal contractat. Els voluntaris pertanyen a tres grups: els que tenen contacte amb malalts (fan visites a hospitals, visites domiciliàries, serveis de companyia, etc.), els que no tenen contacte amb malalts (fan tasques de sensibilització, promoció, administració i altres) i els que ocupen càrrecs de direcció i govern. Els socis fan aportacions periòdiques en diners. El personal contractat suma un total de 744 persones aproximadament. El nombre de socis en
suma més de cent mil. El nombre de voluntaris és de l’ordre dels 15.000. Disposen de 21 pisos i residències a distints indrets de l’estat.

El seu objectiu consisteix a disminuir l’impacte de la malaltia i promoure la millora de la qualitat de vida de les persones.

Els valors que inspiren l'acció de l'entitat, definits el 2009, són els següents:

Unitat i cohesió
Professionalitat i integritat
Responsabilitat i compromís
Eficiència
Vocació d’ajuda i servei, la qual cosa implica solidaritat, generositat, esperit de cooperació i participació positiva.
Dinamisme, constant adaptació a l’evolució de les necessitats de la societat i col·laboració amb altres entitats i institucions.
Transparència en la gestió
Independència

La representant de l’entitat és la presidenta nacional, Isabel Oriol y Díaz de Bustamante.

L’àmbit d’actuació és el territori espanyol.

Junta de Barcelona: C/ Marc Aureli, 14, baixos, 08006 Barcelona, Tf. 932 009 290
Junta de Girona: Edifici Fòrum, C/ Albareda, 3 i 5, 17004 Girona, Tf. 972 201 306
Junta de Tarragona: Avda. Ramon i Cajal, 29, 1r, 43001 Tarragona, Tf. 977 222 293
Junta de Lleida: C/ Pallars,25, 25004 Lleida, Tf. 973 238 148
Junta de les Balears: C/ Sant Ignasi, 77A, 07008 Palma, Tf. 971 244 000
Junta de València: Plaça Polo de Bernabé, 9, baixos, 46010 València, Tf. 963 391 400
Junta d’Alacant: Avda. Catedràtic Soler, 4, 03007 Alacant, Tf. 965 924 777
Junta de Castelló: Avda. Doctor Clara, 36, baixos, 12002 Castelló, Tf. 964 219 683
Maó: C/ Pintor Calbó, 38, 07703 Maó, Tf. 971 353 244
Eivissa: C/ Josep Zomoza Bernabeu, 5, 07800 Eivissa, Tf. 971 194 691