martes, 18 de mayo de 2010

1937. Assemblea de la Creu Roja a les Balears

Junta directiva
Constitució: 23-I-1937


Gabriel Villalonga Olivar, president-delegat
Catalina Gual Villalonga, presidenta d’honor

Sebastià Villalonga Gelabert, vicepresident

Pere Perera Llompart, comptador
Miquel Bennàssar Costa, tresorer
Miquel Costa Alomar, cap de l’ambulància

Catalina Sureda Descatllar, vocal
Pilar Delgado Roses, vocal
Eusebi Gimeno Sainz, vocal
Just Solà Vicens, vocal

Antoni Bernat Jaume, secretariFont: Memòria 1936-38, Creu Roja a les Balears, pàg. 4 i 5.