sábado, 21 de junio de 2014

Estanislau de Kostka Aguiló i Aguiló (Palma, Mallorca, 13 de novembre de 1859 – 9 de gener de 1917)

Erudit i bibliòfil. Fill de Tomàs Aguiló Fortesa, estudia el batxillerat a l’Institut Balear i es llicencia en dret civil i canònic a la Universitat de València (1879). Ingressa al cos de Bibliotecaris i Arxivers i és nomenat director de l’Arxiu del Regne de Mallorca (1895) i, posteriorment, de la Biblioteca Provincial (1902). És director del Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, de la qual és president (1899-1917). És membre de la Reial Acadèmia de la Història. En morir, llega a la Societat Arqueològica la seva biblioteca i la seva casa, on estableix i té la seva seu. Publica textos sobre la història de Mallorca en articles i opuscles, alguns dels quals escriu en col·laboració amb Josep M. Quadrado..Entre els seus treballs es poden citar Anselm Turmeda: apuntes bio-bibliogràficos (1885) i Colección de leyes suntuarias decretadas por las autoridades del antiguo Reino de Mallorca desde 1384 a 1790 (1889). Fa part de la primera relació d’antics alumnes il·lustres de l’Institut aprovada el 1953. Un retrat seu fa part de la galeria d’alumnes il·lustres del centre esmentat. La Societat Arqueològica Lu·liana té instituït un premi anual d’investigació que porta el seu nom. Des del maig del 2008 un carrer de Palma honora la seva memòria.Té una entrada a la GEC i una altra a la GEM. Mor, fadrí, als 57 anys.Bibliografia

Gabriel BIBILONI, Els carrers de Palma, GB ed., Palma, 2012.

GEC, Estanislau de Kostka Aguiló i Aguiló.


GEM, 1, 39