domingo, 28 de abril de 2013

Caixa de les Balears "Sa Nostra". Directors i directors generals

Alexandre Rosselló Pastors ................. 1882-1884
Càrrec vacant (ocupat
successivament pels vocals
de torn de la Comissió
Administrativa) ................................... 1884-1935
Francesc Socias Ferragut ..................... 1935-1937
Ramon Ferragut Sbert .......................... 1937-1950
Felip Morell Villalonga ......................... 1950-1968
Carles Blanes Nouvilas ......................... 1968-1993
Pere J. Batle Mayol .............................. 1993-2009
Pau M. Dolç Bover ............................... 2009-actualitat

Caixa de les Balears "Sa Nostra". Presidents (1882-actualitat)

(1882-1894)Antoni M. Sbert Borràs
(1894-1903) Francesc Manuel de los Herreros Schwager
(1903-1926) Antoni Rosselló Nadal
(1926-1932) Antoni Sbert Canals
(1932-1934) Antoni Bosch Mas
(1934-1959) Miquel Rosselló Alemany
(1959-1975) Rafel Blanes Tolosa
(1975-1976) Rafel Villalonga Blanes
(1976-1977) Fulgenci Rosselló Coll
(1977-1989) Josep Zaforteza Calvet
(1989-1991) Ferran Alzamora Carbonell (1r mandat)
(1991-1996) Joan Forcades Juan
(1996-1999) Antoni L. Marí Ramon
(1999-2002) Miquel Capellà Moià
(2002-2002) Miquel Pocoví Juan
(2003-2005) Llorenç Huguet Rotger
(2006-act.) Ferran Alzamora Carbonell (2n mandat)

Pere Costa Porto (Palma, Mallorca, 4 de desembre de 1933)

Economista. Estudia el batxillerat (1943-1950) al col·legi de Monti-sion, de Palma. Fa la carrera militar i és destinat a Barcelona. Estudia Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona, on se llicencia (1962). Participa en la creació (1964) a Palma de l’empresa Servei d’Estudis i Programació Tècnica i Econòmica (SEPTE), dedicada a la prestació de serveis d’informació i d’assessorament econòmic, demogràfic i tècnic. A través de l’esmentada societat elabora informes per als Plans Generals d’Ordenació Urbana de Pollença, Calvià i Palma i per al Pla Provincial d’Urbanisme de les Balears. A més, és professor (1964-1968) d’economia i estadística de l’Escola de Relacions Públiques i de l’Escola de Turisme de les Balears.

El 1969 s’incorpora a la plantilla de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera. Publica en el butlletí de la Cambra nombrosos treballs referents a l’economia i el turisme de les Balears, entre els quals destaquen “El turismo y la magia”, “El turismo como condicionante de la programación de nuestra industria” i “Previsiones de la evolución futura del turismo en Baleares”. Alhora dóna impuls i continuïtat als estudis de la conjuntura industrial de Mallorca.

És un dels inspiradors del “Informe econòmic”, que Sa Nostra publica anualment entre 1968 i 1973 i que dóna pas posteriorment a l’informe conjunt de Sa Nostra i Banca Catalana titulat “Evolució econòmica. Les Balears”, més endavant dit “Informe econòmic i social de les Illes Balears”.

L’Ajuntament de Palma i la Cambra Oficial de Comerç li comanen (1972) l’elaboració de l’estudi “Cost d’insularitat”, publicat (1973) pel Servei d’Estudis de Banca Catalana. El 1975 passa a treballar a l’Ajuntament de Palma com a economista municipal.

Els seus treballs suposen per a l’anàlisi econòmica regional un salt qualitatiu amb relació als anteriors en incorporar una metodologia d’anàlisi basada en una perspectiva temporal àmplia, en una acurada selecció de la informació disponible i en l’estudi de la realitat a la llum de la teoria econòmica. Se jubila el 2003, als 70 anys.

Casat amb Teresa Gené, és pare de dues filles. Afeccionat a la lectura, l’excursionisme i l’esport, manté actualitzada l’anàlisi de la realitat econòmica de les Balears.


Bibliografia

GEM, 4, 150

AA.DD, “Qui és qui a Mallorca”, pàg. 150, Promomallorca ed., Palma, 1999

Joan PLA, “Las Orlas”, P i P editors, Palma 1989