domingo, 28 de abril de 2013

Caixa de les Balears "Sa Nostra". Directors i directors generals

Alexandre Rosselló Pastors ................. 1882-1884
Càrrec vacant (ocupat
successivament pels vocals
de torn de la Comissió
Administrativa) ................................... 1884-1935
Francesc Socias Ferragut ..................... 1935-1937
Ramon Ferragut Sbert .......................... 1937-1950
Felip Morell Villalonga ......................... 1950-1968
Carles Blanes Nouvilas ......................... 1968-1993
Pere J. Batle Mayol .............................. 1993-2009
Pau M. Dolç Bover ............................... 2009-actualitat

No hay comentarios:

Publicar un comentario