viernes, 24 de mayo de 2013

Pere Pou Galmés (Petra, 2 de març de 1936 – Inca, 23 de maig de 2013)

Estudia en el Seminari diocesà de Sant Pere, de Mallorca. És ordenat de prevere pel bisbe Jesús Enciso Viana el mes de desembre de 1960, als 24 anys.

Té el primer destí a la parròquia de Randa (1961-1966). El 1966 és nomenat vicari de la parròquia de Sant Joan Baptista, de Son Servera, de la que és designat rector el 1978. N'és el rector durant 35 anys, fins al dia del seu traspàs. El 26 de desembre de 2010 celebra el 50è aniversari de l’ordenació amb una missa a la parròquia, molt concorreguda. Amb motiu del fet rep nombrosos obsequis, com un ordinador, una casulla i diversos objectes. L’Ajuntament de Son Servera l’obsequia amb un llibre electrònic.

Impulsa la realització de les dues gran reformes que es duen a terme a l’Església Nova. La primera (1994-1995) consisteix en obres de restauració i conservació de la Capella Fonda. La segona (2007-2008) consisteix en obres complementàries d’ampliació, tot seguint els plànols originals de Joan Rubió i Bellver.

El 23 de maig es troba malament mentre es dirigeix amb cotxe al santuari de Lluc per assistir a la trobada anual de preveres destinada a celebrar la festa de Crist gran sacerdot. Demana ajut i és traslladat a l’Hospital comarcal d’Inca, on mor. Tenia 77 anys.

El funeral en memòria seva té lloc a Son Servera el dia 24 de maig amb l’assistència d’un elevat nombre de companys preveres de l’arxiprestat de Llevant i de la resta de l’illa. La cerimònia és presidida pel bisbe de Mallorca, Xavier Salines Vinyals. El dilluns dia 27 de maig se celebra una missa en sufragi seu a Petra, la seva vila natal, on rep sepultura..

Durant els darrers anys d’estada en el seminari va ser patge del bisbe. El vaig tractar personalment el curs 1958/1959, quan també vaig ser patge del bisbe. Ell era aleshores el primer dels quatre i el coordinador del grup. Record el seu tracte afectuós, proper, sincer i senzill. Quan vaig ser cap de l’Obra Social de Sa Nostra em va demanar amb certa timidesa un petit ajut (no record en què consistia) per a la parròquia de Son Servera, que li vaig donar de seguida i amb molt de gust.