miércoles, 10 de diciembre de 2014

Universitat de les Illes Balears (UIB). Creació

El 1978 es crea la Universitat de Palma, després dita Universitat de les Illes Balears. El 1972 es constitueix a Palma la facultat de Ciències, dependent de la UAB, i poc després la facultat de Filosofia i Lletres, dependent de la Universitat de Barcelona. Posteriorment es crea la facultat de dret, que s’ubica a l’Edifici de sa Riera (abans de l’Escola Professional de Comerç). Aquestes facultats se segreguen de les universitats respectives el 1978 i creen, juntamente amb l’Escola Normal, la Universitat de Palma.