domingo, 4 de mayo de 2014

Josep Alomar Bosch (Palma, 1877 – 1952)

Arquitecte i urbanista. Primer fill de Pere Alomar Femenias i de Maria Bosch Cerdà. Estudia a Palma i cursa la carrera d’arquitectura a l’Escola Superior de Madrid, on es titula (1905). És arquitecte de la Diputació Provincial de les Balears. Realitza diversos projectes urbanístics per a Eivissa i Formentera com el d’eixample del passeig Vara de Rey (sector de s’Alamera, 1915), eixample entre l’avinguda Espanya i la carretera de Sant Antoni (1930), eixample de l’avinguda d’Espanya-Necròpolis-ses Figueretes (1934), eixample de Santa Eulàlia el Riu (1930), el pla d’urbanització entre el far i el casc urbà de Sant Antoni de Portmany (1942) i el projecte de cementiri de Sant Francesc Xavier de Formentera (1937). Col·labora amb Jaume Alenyà en la direcció de les obres de la illeta dels instituts de Palma (1912-1916), segons projecte de Tomàs Gómez-Acebo Retortillo (1869-1911). Projecta i dirigeix diverses obres de restauració i reforma a Can Alomar (abans Can Thomàs del pedrís del Born), propietat del seu pare, que hereta juntament amb dues de les seves germanes, Maria i Mercè. També és l’autor del Col·legi del Carme de Gènova (1948). A Palma té despatx obert al públic al carrer de Sant Feliu, núm. 3, 1r (Can Alomar, Palma), on viu, fadrí, amb dues germanes.Bibliografia

GEM, 1, 129

Enciclopèdi d’Eivissa i Formentera, v. 1.


Aina PASCUAL. Del gótico al neogótico: el caso de Can Thomàs des pedrís des Born (Palma), BSAL, 56, pàg. 337-362, Palma, 2000