lunes, 19 de abril de 2010

1874. Comissió Provincial de Creu Roja a les Balears

Junta directiva


El 26-I-1874 restà constituïda la Comissió Balear de l’Associació Universal per al socors de ferits en campanya en terra i en el mar i en lluites civils denominada La Creu Roja.Manel Villalonga Pérez, president

Bartomeu Castelló, vicepresident
Jaume Cifre, vicepresident

Joan Antoni Perelló Ginard, dipositari
Josep Climent Villalba Pellicer, comptador
Antoni Villalonga, inspector
Juli Villalba Serrano, director del magatzem

Rafel Manera, secretari primer
Romà Arnaiz, secretari segon
Antoni Jaume, secretari tercer
Font: Joan Llabrés Bernal, “Notícies i relacions històriques de Mallorca”, t V (1871-1880), pàg. 226-227, Societat Arqueològica Lul·liana ed., Palma 1971.