miércoles, 1 de mayo de 2013

Línia genealògica dels Alenyà de la branca "Fuada"


                                                          Martí Alenyà, escrivà
Joana Marçal (a) Capellana
(Alcúdia, 1505 c.)
=
Martí Alenyà Marçal, candeler
Rafela Serra
(sa Pobla, 1535 c.)
=
Miquel Alenyà Serra, conrador
Joana Bru
(Alcúdia, 18-V-1577)
=
Joan Alenyà Bru, conrador i aiguader
Joana Parets
(Alcúdia, 24-VIII-1609)
=
Miquel Alenyà Parets, conrador
Joana Barrera
(Alcúdia, 16-X-1639)
=
Joan Alenyà Barrera, conrador
Joana Solivaret
(Alcúdia, 21-V-1668)
=
Miquel Alenyà Solivaret, conrador
Martina Mestre
(Alcúdia, 18-X-1693)
=
Joan Alenyà Mestre, forner
Praxedis Pont
(Palma, 10-XI-1731)
=
Miquel Alenyà Pont, conrador
Magdalena Crespí (a) Rua
(sa Pobla, 24-XII-1756)
=
Joan Alenyà Crespí, forner
Magdalena Coll Guardiola
(1780 c.)
=
Miquel Alenyà Coll, comerciant i capità mercant
Margalida Ginart Puig
(Palma, 29-X-1811)
=
Joan Alenyà Ginart, comerciant i capità mercant
Catalina Ginard Bauzà
(Palma, 19-X-1858)
=
Miquel Alenyà Ginard, misser i notari
Isabel Ribas Santpol
(Palma, 14-X-1888)
=
Joan Alenyà Ribas, oficial tècnic de Correus
Maria Fuster Miró-Granada
(Palma, 19-IX-1938)
=
Miquel Alenyà Fuster, economista
Maria Dolors Blanes Pinya, mestra
(Palma, 18-III-1972)
=
Joan A. Alenyà Blanes
Beatriu Segura Maimó
(Palma, 29-XI-2013)
=
    Elisabet                        Miquel
                                (Palma 4-IX-2012)      (Palma 11-X-2014)