domingo, 19 de enero de 2014

Publicacions (selecció) de Miquel Alenyà Fuster.

LLIBRES
 1) Economia

Coordinador o director

Miquel ALENYÀ i Ferran NAVINÉS (coordinadors), L’economia balear 1970-2010, Edicions Documenta Balear, Palma 2010.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Aproximació a l’anàlisi de les relacions econòmiques entre Aragó, Illes Balears, Catalunya i Comunitat Valenciana, Àmbit de l’Antiga Corona d’Aragó”, Parlament de Catalunya, Parlament de les Illes Balears, Les Corts Valencianes i Parlament d’Aragó, Barcelona, Palma,València i Saragossa 2002.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “30 anys de turisme a (les) Balears”,Estudis Baleàrics’, núm. 37 i 38, Conselleria de Cultura, Educació i Esports, Govern Balear, Palma 1990.

Miquel ALENYÀ FUSTER i Martí PARELLADA SABATA (directors), “Balears, Model 2000”. Fundación para el desarrollo del cooperativismo y la economía social (Fundescoop), Madrid 1989.


Autor

“Introducció a l’economia de les Balears”, “Sa Nostra” Caixa de Balears, Palma 1984.

“La comptabilitat regional de les Illes Balears (1978-1979)”, Fundació Jaume Bofill, Palma 1982.

“Una política econòmica per a les nostres illes”, Monografies, múm. 9, Obra Cultural Balear, Palma, 1979.

“Baleares y el coste de su autonomía”, Empresario Balear, Palma 1978.


2) Informe econòmic anual de les Balears

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Evolució econòmica 1975, Les Balears”, “Sa Nostra” Caixa de Balears i Banca Catalana, Barcelona 1976.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Evolució econòmica 1976, Les Balears”, “Sa Nostra” Caixa de Balears i Banca Catalana, Barcelona 1977.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Evolució econòmica 1977, Les Balears”, “Sa Nostra” Caixa de Balears i Banca Catalana, Barcelona 1978.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Evolució econòmica 1978, Les Balears”, “Sa Nostra” Caixa de Balears i Banca Catalana, Barcelona 1979.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Evolució econòmica 1979, Les Balears”, “Sa Nostra” Caixa de Balears i Banca Catalana, Barcelona 1980.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Evolució econòmica 1980, Les Balears”, “Sa Nostra” Caixa de Balears i Banca Catalana, Barcelona 1981.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Evolució econòmica 1981, Les Balears”, “Sa Nostra” Caixa de Balears i Banca Catalana, Barcelona 1982.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Evolució econòmica 1982, Les Balears”, “Sa Nostra” Caixa de Balears i Banca Catalana, Barcelona 1983.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Evolució econòmica 1983. Les Balears”, “Sa Nostra” Caixa de Balears i Banca Catalana, Barcelona 1984.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Evolució econòmica 1988. Les Balears”, “Sa Nostra” Caixa de Balears i Banca Catalana, Barcelona 1989.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Evolució econòmica 1989. Les Balears”, “Sa Nostra” Caixa de Balears i Banca Catalana, Barcelona 1990.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Evolució econòmica de (les) Balears 1990”, Sa Nostra Caixa de Balears i Banca Catalana, Barcelona 1991.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Evolució econòmica de (les) Balears 1991,”Sa Nostra” Caixa de Balears i Banca Catalana, Barcelona 1992.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Evolució econòmica de (les) Balears 1992,”, “Sa Nostra” Caixa de Balears i Banca Catalana, Barcelona 1993.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Evolució econòmica de (les) Balears 1993”, “Sa Nostra” Caixa de Balears i Banca Catalana, Barcelona 1994.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Evolució econòmica de (les) Balears 1994”, “Sa Nostra” Caixa de Balears i Banca Catalana, Barcelona 1995.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Evolució econòmica de (les) Balears 1995”, “Sa Nostra” Caixa de Balears i Banca Catalana, Barcelona 1996.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Evolució econòmica  de (les) Balears 1996”, “Sa Nostra” Caixa de Balears i Banca Catalana, Barcelona 1997.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Evolució econòmica de les Illes Balears 1997”, “Sa Nostra” Caixa de Balears i Banca Catalana, Palma 1998.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Infomre econòmic i social de les Illes Balears 1998”, “Sa Nostra”, Caixa de Balears, Palma 1999.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Informe econòmic i social de les Illes Balears 1999”, v. I i II, “Sa Nostra” Caixa de Balears, Palma 2000.

Miquel ALENYÀ FUSTER (coordinador), “Informe econòmic i social de les Illes Balears 2000”, v. I i II,Sa Nostra” Caixa de Balears, Palma 2001.


3) Pintura

 “La pintura moderna a Mallorca (1830-1970)”, Ses Voltes, Ajuntament de Palma, Palma 1996

 “Xam, actituds als 80 anys”, Generalitat de Catalunya, Govern Balear, Arquebisbat de Barcelona, Barcelona 1995.

Joan Fuster (1870-1943)”, Conselleria de Cultura, Educació i Esports, Govern Balear, Imprenta Politècnica, Palma 1995.

 “Llorenç Cerdà (1862-1955)”, Consell Insular de Mallorca, Ingrama, Palma 1993.

Joan Bauzà Mas (1844-1915)”, Casal Solleric, Ajuntament de Palma, Palma 1992.

“Ricard Anckermann (1842-1907)”, Casal Solleric, Ajuntament de Palma 1991.


4) Solidaritat i intervenció social

La Creu Roja a les Balears. 140 anys d’acció humanitària (1874-2014)”, Creu Roja, Amadib-Esment, Palma, 2014.

Vuit voluntàries i un voluntari de la Creu Roja moren a Manacor l’estiu de 1936”, Lleonard Muntaner, Palma, 2011.

“12 realitats socials de les Illes Balears, 2001, Obra Social de “Sa Nostra” Caixa de Balears, Palma 1999.

“7 realitats socials de les Illes Balears, 1998”, Quaderns solidaris, “Sa Nostra” Caixa de Balears, Palma 1999.

  

ARTICLES
  
1) Economia

“L’economia privada i l’ajust financer”, Diari de Balears, 23-V-2012.

“Deute sense vacances”, Diari de Balears, 6-VIII-2011.

“Artur Saurí”, Diari de Balears, 18-IX-2008.

“Art i economia a les Balears”, Parlament de presa de possessió com a acadèmic numerari, Reial Acadèmia de Belles Arts de les Illes Balears, novembre 2008, Palma.

“Pasado, presente y futuro de “Sa Nostra”, una institución clave de las Islas Baleares”, Estudis d’Història Econòmica, núm. 17 i 18, Prensa Universitaria, Palma 2001.

“Les repercussions de l’euro sobre l’economia de les Balears”, Presentació, Premi d’Investigació “Sa Nostra”, octubre 2001.

Reflexió sobre el turisme”,Procés al turisme’, autor Bartomeu Bennàssar Vicens, Lleonard Muntaner editor, Palma 2001.

“La Serra de Tramuntana, factor econòmic estratègic”, ‘La Serra de Tramuntana, natura i cultura’, Editorial Moll, Palma 1998. (Foravila Verd, El Día del Mundo, 19-IV-1998).

“La economía balear, entre la expansión de Mallorca y el retroceso productivo de Menorca e Ibiza/Formentera”, Crecimiento económico del 96, un enfoque regional, Cuadernos de Información Económica, Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas, marzo-abril 1997, Madrid.

La economía balear, entre la recuperación y el crecimiento”, ‘Economía española: una perspectiva regional’, Cuadernos de Información Económica, núm. 120-121, Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social, Confederación de Cajas de Ahorros, mayo-junio 1996, Madrid.

 “Notes per a l’elaboració d’un balanç del turisme a (les) Balears”, Sus Balears, núm. 7, Palma, octubre 1995.

“La transformació turística (1959-1973)”, Avui, 7-XII-1995.

“La economía balear extiende y consolida su recuperación”, ‘La recuperación económica de las Comunidades Autónomas’, Papeles de Economía Española, Obra Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, Madrid 1995.

“Per què ens cal un règim especial”, El Salmón, 6-IV-1994.

“El turisme britànic enguany”, Diario de Mallorca, 28-II-1993, pàg. 19, Palma 1993.

“100 anys d’economia balear a través d’Última Hora”, Última Hora, 1-V-1993, Suplement d’Última Hora 1893-1993, pàg. 227, Palma.

“La economía balear tras un lustro de crisis turística”, ‘Comunidades Autónomas. Situación económica actual’, Papeles de Economía Española, núm. 55, Madrid 1993.

“La economía de Baleares, entre la crisis del turismo y el ajuste de la construcción”, ‘Balance económico de las Autonomías’, Papeles de Economía Española, Obra Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, Madrid 1992.

“Mercat”, GEM, t. 10, pàg. 389-391, Palma 1991.

“Fira”, GEM, 5, 331-333, 28-IV-1991.

“Foneria Joan Oliver ”Can Maneu”, GEM, t. 5, pàg. 358-359, Palma 1991.

Marià Fuster i Fuster Polla”, GEM, t. 6, pàg. 358-359, Brisas, 21-VII-1991, Palma 1991.

“Rafel Ignasi Fuster Fortesa Polla”, GEM, t. 6, pàg. 102, Palma 1991.

“L’economia de Balears”, El Día 16 de Baleares, 10è aniversari, Palma, 1991.

“Evolución de las magnitudes básicas y de la estructura productiva”, Economía de las Comunidades Autónomas, Papeles de Economía Española, Baleares, núm.8, Madrid 1990

“El cost d’insularitat”, GEM, 4-150, 18-VIII-1990.

“Economía i solidaritat”, Comunicació, Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, núm. 66, Palma 1990.

“Economia, llengua i immigració a les Balears”, Les migracions, Ajuntament de Palma, Palma1989.

“Demanda, oferta d’allotjament i producció turística a (les) Balears (1970-1978)”, Estudis Baleàrics, núm. 32, Palma, març 1989.

“La Banca a Mallorca”, GEM, 1, 385, 22-V-1989.

“La industria y la construcción en Baleares”, ‘La industria en las Comunidades autónomas’, Economía Industrial, núm. 263-264, Ministerio de Industria y Energía, Madrid 1988.

“Baleares, sector estratégico”, (autoria compartida amb F. Navinés), El País, 29-XII-1988.

“Els antics llinatges d’Alcúdia i els noms de lloc catalans”, El Mirall, agost 1987, núm. 10.

 “Situació actual i perspectives de l’economia de les Balears” (juntament amb Ferran Navinés), Revista Econòmica de Catalunya, núm. 6, setembre-desembre 1987, Barcelona.

“Sistema financiero y actividad económica en Baleares”, Última Hora, Especial Banca, 21-I-1982.

“El coste del transporte en Baleares”, Empresario Balear, núm. 34-35, Palma 1980.

“Evolució econòmica a les Balears, 1977. Introducció”,Evolució econòmica 1978. Les Balears’, Banca Catalana i “Sa Nostra” Caixa de Balears, novembre de 1978, Barcelona.

Autonomía y economía en Baleares”, Diario de Mallorca, 27-X-1977.

“Estrategia económica para la democracia”, Diario de Mallorca, 4-I-1977.

“Una crisis económica diferente”, Destino, 10-16 junio 1976, pàg. 22-23, Barcelona,

“Hostelería y conflicto”, Diario de Mallorca, 21-III-1976.

“Autonomia y lógica económica”, Setmanari Cort, 10-17 desembre 1976, núm. 781.

“Rambouillet; una reflexión en común”, Diario de Mallorca, 22-XI-1975, portada i pàg. 13.

“Memoria de la Caja de Ahorros”, Diario de Mallorca, 24-IX-1974.

“Balears, Evolució Econòmica 1973”, Diario de Mallorca, 7-XI-1974.

“La insularitat i els seus costos”, Lluc, desembre 1974

“Evolució econòmica a les Balers. Introducció”, Evolució econòmica 1973. Les Balears, Banca Catalana, Barcelona, octubre 1974.

“Mallorca, una introducció a la seva economia”, Diario de Mallorca, 4-IX-1974.

“La industria de Baleares en 1970”, Informe económico de Caja de Baleares, Palma, octubre 1971.

“La industria en Baleares en 1969”, Informe económico de Caja de Baleares, Palma octubre de 1970.

“La industria en Baleares en 1968”, Informe económico anual de Caja de Baleares, octubre de 1969.

“Desarrollo industrial en Baleares”, Ponencia, Consejo Económico Sindical, Palma, junio de 1969.

“El comercio exterior en 1967”, Última Hora, 7-V-1968.

“Evolución de la renta en Baleares”, Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria i Navegación de Palma, Palma, abril 1968.

“Salarios y distribución de la renta”, Última Hora, 7-IX-1967.

“Ante una nueva cura estabilizadora”, Última Hora, 10-VIII-1967,


2) Pintura

“John Ulbricht (1926-2006)”, miquelcinema.blogspot.com.es, 6-XI-2013.

“Manuel Hernández Mompó (1927-1992)”, miquelcinema.blogspot.com.es, 6-X-2013.

“Mati Klarwein (1932-2002)”, miquelcinema.blogspot.com.es, 2-X-2013.

“Alceu Ribeiro Mendiondo (1919-2013)”, miquelcinema.blogspot.com.es, 16-IX-2013.

“Angela von Newmann (1928-2010)”, miquelcinema.blogspot.com.es, 6-IX-2013.

Ellis Jacobson (1925-2013)”, miquelcinema.blogspot.com.es, 27-VIII-2013.

“Miquel Brunet Miquel (1919-2007)”, miquelcinema.blogspot. com.es, 1-VII-2013.

“Ritch Miller (1926-1991)”, miquelcinema.blogspot.com.es, 12-XI-2012.

 “Centenari de Ricard Anckermann (1842-1907) i de Joan O’Neille (1828-1907)”, Lliçó inaugural del curs 2007-2008, Reial Acadèmia de Belles Arts de les Illes Balears, Palma 2008.

Alícia Llabrés i la pintura”, Catàleg, exposició Casal Solleric, Ajuntament de Palma, Palma 2006.

Bruno Beran (1888-1979)”,Bruno Beran’, Museu de Mallorca, Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, i Colonya Fundació Guillem Cifre, Palma 2004.

“Mark Rothko”, L’espira, Diari de Balears, 8-IV-2001.

Alícia Llabrés”,Alícia Llabrés, catàleg exposició’, Torre de ses Puntes (Manacor) i Centre Cultural de Felanitx, Consell de Mallorca, “Sa Nostra” Caixa de Balears, Ajuntament de Manacor i Ajuntament de Felanitx, Palma, 1999.

“Anckermann Riera, Ricard”, La Pintura i l’Escultura a les Baleares, t. I, pàg. 44-78, Palma 1996.

“Bauzà Mas, Joan”, La Pintura i l’Escutura a les Balears, t. I, pàg. 174-189, Palma 1996.

“Cerdà Bisbal, Llorenç”, ‘La Pintura i l’Escultura a les Balears’, t. II, pàg., 9-17, Promomallorca, Palma 1996.

“Ferrà Juan, Bartomeu L.”, ‘La Pintura i l’Escultura a les Balears’, t. II, pàg. 144-150, Promomallorca 1996.

“Fuster Bonnín, Joan”, ‘La Pintura i l’Escultura a les Balears’, t. II, pàg. 191-200, Promomallorca, Palma 1996.

“Fuster Valiente, Joan Antoni”, ‘La Pintura i l’Escultura a les Balears’, t. II, pàg. 209-219, Promomallorca, Palma 1996.

“Gelabert Massot, Antoni”, ‘La Pintura i l’Escultura a les Balears’, t. II, pàg. 231-254, Promomallorca, Palma 1996.

“Tiempos Modernos”, Gala, núm. 19, julio 1995, Palma

“Xam”, Joan Oliver “Maneu” Galeria d’Art, abril 1994, Palma 1994.

“Estampas de la ciudad perdida”, Gala, diciembre 1994.Palma.

J. Torrens Lladó y los maestros de la pintura”, ‘Galerias Costa a J. Torrens Lladó’, Galerias Costa, Palma 1993.

“Paintings and its market in the Baleares”, Balearic Byways, Cultural Confluences in the Mediterranean, Embassy of Spain and Internatinal Monetari Fund, Conselleria de Cultura, Educació i Esports, Govern Balear, june 1992, Palma.

“Mestre mallorquí de natures mortes”, GEM, t. 10, pàg. 411-412, Promomallorca, Palma 1991.

“Mestre Bosch, Joan”, GEM, t. 10, pàg. 406-407, Palma 1991.

“Junyer Vidal, Sebastià”, GEM, t. 7, pàg. 246-247, Brisas 22-III-1992, Palma 1991.

“Ferrà Juan, Bartomeu Lluís, t. 5, GEM, 254-257, Palma 1991.

“La pintura d’Antoni Fuster”, El Mirall, desembre de 1987, pàg. 36-37.


3) Cinema

“El cantant de jazz”, miquelcinema.crítiques.blogspot.com.es, 25-VI-2013

“Pa negre”, miquelcinema.crítiques.blogspot.com.es, 7-V-2011

“Casablanca”, miquelcinema.crítiques.blogspot.com, 3-IV-2011

“L’àngel blau”, miquelcinema.crítiques.blogspot.com.es, 22-VI-2010.

“Viure!”, miquelcinema.crítiques.blogspot.com.es, 2-VI-2010.

“Invicte”, miquelcinema.crítiques.blogsport.com.es, 4-X-2010.

“En terra hostil”, miquelcinema.crítiques, 12-X-2010.

“Vampyr, la bruixa vampir”, Temps Moderns, 2-V-2009.

“La finestra”, Temps Moderns, 2-V-2009,

“Incident en Ox-Bow”, Temps Moderns, 1-VI-2009.

“L’home de Londres”, Temps Moderns, 1-IX-2009.


4) Cultura, solidaritat i altres

"L'economia i la cultura (Carles Blanes Nouviles)", miquelcinema.blogspot.com.es, 
   22-II-2014.

“Orígens del feminisme a Mallorca”, L’espira, Diari de Balears, 14-VII-2006.

“Glossa i elogi de la festa”, Pregó de la Festa de l’Estendard, Ajuntament de Palma, Palma 2005.

 “L’emoció de l’assaig”, L’espira, Diari de Balears, 18-II-2001.

“Art i cinema”, Balers cultural, Diari de Balears, 8-X-2000.

“Melià i l’art”, Balears cultural, Diari de Balears, 30-VII-2000.

“Cultura, valors i conflicte”, Balears cultural, Diari de Balears, 6-II-2000.

“L’art de mirar”, Balears cultural, Diari de Balears, 21-III-1999.

“La música i la cultura dels sentits”, Balears Cultural, Diari de Balears, 29-XI-1998.

“Art i contemporaneïtat”, Balears cultural, Diari de Balears, 20-IX-1998.

“La cultura dels valors”, Balears cultural, Diari de Balears, 18-I-1998.

“La necessitat social de la cultura”, Balears cultural, Diari de Balears, 14-IX-1997.

“Ràdio Popular, una història plena de promeses per al futur”, Cadena COPE-Ràdio Popular, 35è aniversari, Tardor 1994.

“Construir solidaritat”, Diario de Mallorca, 28-IV-1994, pàg. 22.

L’autofinançament de l’Església”, Lluc, núm. 767, març-abril 1992, Palma.

“Contra racisme, sensatesa”, Diario de Mallorca, 28-IV-1992, pàg. 22.

“Fuster Mayans, Gabriel F., GEM, t. 6, pàg. 105, Brisas 21-VII-1991, Palma 1991.

L’Obra Cultural Balear i el futur”, Palau Reial, 1, Palma 1988.

“La Llei de Normalització según B. Colom”, Diario de Mallorca, 22-VI-1987.

“Davant el II Congrés de la Llengua catalana”, Diario de Mallorca, 7-IV-1986.