martes, 28 de mayo de 2013

Els primers dirigents dels Cursets de Cristiandat

Eduard Bonnín Aguiló
Josep Ferragut Pou
Antoni Ruiz
Guillem Estarellas Nadal
Josep Seguí
Bartomeu Riutort
Joan Mir
Onofre Arbona
Antoni Salvà
Miquel Fiol
Jeroni Salleras
Vicenç Bonet
Bernat Ribas
Antoni Frau
Faust Morell
Miquel Mulet
Pascual Moragón
Mn. Sebastià Gayà Riera
Andreu Rullan
Mn. Joan Capó Bosch
Mn Guillem Payeras Bujosa
Mn. Jaume Daviu Romaguera
Critóbal Almendro del Viejo
Mn. Sebastià Jaume Adrover
Mn. Francesc Suárez Yúfera
Vicenç Bonnín
Joan Moncadas Noguera
Miquel Oliver Trobat
Ramon Rosselló
Gabriel Moranta
Joan Pla Garcia
Josep Lluís Pla Garcia
Ventura Rubí Servera
Josep Ramon Femenias
Eladi Sánchez
Mn. Jaume Capó Bosch
Pere Servera
Antoni Darder
Mn. Miquel Fernández Bosch
Joan Coll Huguet


Font: “Historia y memoria de los Cursillos”, Francisco Forteza Pujol, edició digital


No hay comentarios:

Publicar un comentario